Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 4173-PQC năm 1956 quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên đau ốm nằm ở bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 4173-PQC Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Phạm Văn Bạch
Ngày ban hành: 23/10/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4173-PQC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1956 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐAU ỐM NẰM Ở BỆNH VIỆN

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi:

Các Bộ, các cơ quan Trung ương, các Ủy ban Hành chính Liên khu, Khu, Thành, Tỉnh.

Hiện nay chế độ các bệnh viện Trung ương cũng như địa phương mỗi nơi một khác. Tình trạng ấy sinh ra thắc mắc nhiều trong cán bộ công nhân viên. Trong khi chờ đợi ban hành một quy định chính thức và hợp lý hơn, sau khi đã thỏa thuận với các Bộ Tài chính, Lao động và Y tế , Bộ tôi báo để các Bộ, cơ quan, đoàn thể Trung ương, các địa phương và các bệnh viện tạm thời áp dụng chế độ như đã quy định cho Viện Điều dưỡng Trung ương trong công văn số 2796-PQC ngày 25-08-1956 của Bộ tôi.

Cụ thể các mức ăn bồi dưỡng như sau:

CÁC LOẠI CÁN BỘ

Mức ăn

Bệnh nhân phải trả

Công quỹ đài thọ

1. –  Cán bộ chính quyền  từ bậc 17 đến 12

        Cán bộ đoàn thể        từ bậc 15 đến 10

        Cán bộ kỹ thuật         từ bậc 11 đến 07

        Cán bộ mậu dịch       từ bậc 13 đến 08

        Cán bộ bưu điện        từ bậc 12 đến 07

        Cán bộ đường sắt      từ bậc 28 đến 14

        Công nhân xí nghiệp từ bậc 08 đến 04

        Lao động thường       từ bậc 06 đến 01

2. –  Cán bộ chính quyền  từ bậc 11 đến 09

        Cán bộ đoàn thể        từ bậc 09 đến 07

        Cán bộ kỹ thuật         từ bậc 06 đến 04

        Cán bộ mậu dịch       từ bậc 07 đến 04

        Cán bộ bưu điện        từ bậc 06 đến 04

        Cán bộ đường sắt      từ bậc 13 đến 04

        Công nhân xí nghiệp từ bậc 03 đến 01

3. –  Cán bộ chính quyền  từ bậc 08 đến 06

        Cán bộ đoàn thể        từ bậc 06 đến 04

        Cán bộ kỹ thuật         từ bậc 03 đến 01

        Cán bộ mậu dịch       từ bậc 03 đến 01

        Cán bộ bưu điện        từ bậc 03 đến 01

        Cán bộ đường sắt      từ bậc 03 đến 01

        Cán bộ chính quyền  từ bậc 05 trở lên

        Cán bộ đoàn thể        từ bậc 03 trở lên

 

ốm thường 1.000đ

 

ốm nặng 1.200đ

 

 

 

ốm thường 1.200đ

 

ốm nặng 1.600đ

 

ốm thường 1.600đ

 

ốm nặng 2.400đ

 

2.400đ

 

600đ

 

 

600đ

 

 

 

 

 

800đ

 

 

800đ

 

 

1.000đ

 

 

1.000đ

 

1.200đ

 

 

400đ

 

 

600đ

 

 

 

 

 

400đ

 

 

800đ

 

 

600đ

 

 

1.400đ

 

1.200đ

Căn cứ theo mức ăn bồi dưỡng này Ban Giám đốc bệnh viện xét bệnh tình của cán bộ công nhân viên nặng nhẹ và tùy cấp bậc đã quy định trên mà áp dụng. Trừ trường hợp bệnh nhân quá trầm trọng xét thấy cần phải bồi dưỡng nhiều hơn để đảm bảo tính mệnh thì Y, Bác sĩ điều trị có thể đề nghị cho mức ăn bồi dưỡng cao hơn mức đã quy định trên trong thời gian ngắn cần thiết không kể loại cán bộ cấp nào. Tiền bồi dưỡng thêm ấy sẽ do cơ quan sử dụng người cán bộ đài thọ.

Thể thức thanh toán

1) Các cơ quan có cán bộ đi nằm bệnh viện phải chịu trách nhiệm thanh toán kịp thời lương tháng cho cán bộ và tiền bồi dưỡng thuốc men cho viện.

2) Các bệnh nhân tới viện đều phải nạp số tiền ăn theo quy định mình phải trả.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Văn Bạch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 4173-PQC năm 1956 quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên đau ốm nằm ở bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465
DMCA.com Protection Status