Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1071/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1071/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Phước
Ngày ban hành: 12/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/KH-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Xác định công tác đưa người lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp đột phá trong thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững, theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đi học nghề, về làm chủ, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bắt đầu khởi nghiệp”, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới.

- Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài phải được xác định trong Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của các địa phương.

II. Mục tiêu:

- Phấn đấu mỗi năm đưa người lao động của tỉnh tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 1.000 đến 1.500 Lao động. Trong đó: đối với cấp huyện phấn đấu thực hiện theo chỉ tiêu được giao; đối với cấp xã, phường, thị trấn phấn đấu mỗi năm ít nhất từ 06 đến 08 lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng các thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động để sau khi hoàn thành hợp đồng về nước tham gia công tác khởi nghiệp.

- Làm tốt công tác tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhất là công tác giáo dục định hướng, đào tạo kỹ thuật trước khi giới thiệu lao động tham gia làm việc tại các thị trường ngoài nước, góp phần nâng dần chất lượng và số lượng tham gia qua từng năm.

III. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để giúp người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp đặc biệt là ở cơ sở và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp thoát nghèo bền vng, là bắt đầu khởi nghiệp để người Lao động hiểu được lợi ích mà đăng ký tham gia. Trong đó chú trọng tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo, đài, các phiên giao dịch việc làm tại tỉnh, huyện và các cụm xã đặc biệt khó khăn. Tổ chức thông tin tuyên truyền mỗi tuần một lần thông qua hệ thống Đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn.

Đy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các pa -nô, áp phích hoặc lồng ghép trong các hoạt động ở địa phương như: lồng ghép vào các cuộc đối thoại với người nghèo, các buổi họp mặt và các buổi họp tổ nhân dân tự quản.... đthông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2. Tổ chức rà soát, thống kê số người trong độ tui lao động

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát đầy đủ số người trong độ tuổi lao động để có kế hoạch tư vấn, cung cấp thông tin cho người lao động về việc đi làm, việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Vận động nguồn lực xã hội hóa để ủy thác nguồn vốn qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm thực hiện cho vay đối với người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Căn cứ nhu cầu của người lao động các Trường nghề trên địa bàn tỉnh; Trung tâm dịch vụ việc làm; Trung tâm dạy nghề của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX), thường xuyên phối hợp tổ chức đào tạo gắn với việc làm của người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Vận động các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong đó có người lao động của tỉnh Bến Tre tham gia để liên kết đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, đồng thời cung cấp những thông tin về ngành nghề, mức thu nhập cụ thể để người lao động tiếp cận và đăng ký tham gia.

3. Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hp đồng, bao gồm chính sách của Trung ương(1) và chính sách địa phương(2)

Xây dựng hướng dẫn về thủ tục, chế độ chính sách đối với người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng, hướng dẫn chọn lựa ngành nghề để tham gia,... nhằm giúp người lao động thuận lợi trong việc tiếp cận các thị trường lao động ngoài nước, đồng thời ban hành quy trình tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và điều kiện để lựa chọn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có uy tín theo hướng cạnh tranh có lợi cho người lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức thực hiện cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và điều phối nguồn vốn vay kịp thời cho các địa phương.

4. Chú trọng thực hiện công tác giáo dục về ngoại ngữ, hướng nghiệp cho người lao động trước khi giới thiệu ra nước ngoài làm việc

a) Cấp tnh: Rà soát cơ sở vật chất, củng cố, bố trí toàn diện Trung tâm dịch vụ việc làm đầu mối phối hợp tổ chức thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó chú trọng bố trí đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ chuẩn để đào tạo cho người lao động; sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho người lao động khi tham gia đào tạo thật chu đáo. Bố trí đội ngũ nhân viên văn phòng có năng lực để nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

Các trường Cao đẳng, Trung cấp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức lồng ghép giáo dục ngoại ngữ trong chương trình đào tạo để có điều kiện giới thiệu việc làm sau đào tạo cho sinh viên.

b) Cấp huyện, thành phố: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời sắp xếp các hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX để phối hợp vi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề, đồng thời chủ động liên kết tổ chức các hoạt động: đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết,...tạo điều kiện cho lao động được học tập và chủ động lựa chọn ngành nghề trước khi tham dự phỏng vấn.

5. Rà soát lựa chọn doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài có uy tín

Kịp thời cung cấp thông tin của các doanh nghiệp có đơn đặt hàng, mức chi phí và thời gian đào tạo hợp lý, có trách nhiệm cao trong xử rủi ro đối với người lao động. Đồng thời, thường xuyên theo dõi quá trình tham gia đi làm việc ở nước ngoài của người lao động, từ khi đăng ký tham gia cho đến khi xuất cảnh và trong suốt thời gian làm việc ở nước ngoài đến khi về nước để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh gây bất lợi cho người Lao động.

Trên cơ sở kết quả hoạt động, đơn hàng, mức chi phí của từng doanh nghiệp đã đăng ký, tổ chức xét chọn doanh nghiệp uy tín đgiới thiệu cho người lao động tiếp cận tham gia.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để phát hiện và xử lý kịp thời, những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền li của người lao động, góp phần, ngăn ngừa tình trạng người lao động bị lợi dụng trong quá trình tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Kịp thời phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các địa phương và gia đình động viên người lao động hoàn thành hợp đồng tại nước sở tại hoặc xử lý các trường hợp rủi ro bất khả kháng trong quá trình tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài của người lao động.

7. Công tác phối hợp và tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài theo hợp đồng

a) Cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vả các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các Trường nghề; các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

b) Cấp huyện, thành ph: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố phối hợp Trung tâm dịch vụ việc thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng theo định kỳ tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho người lao động được gặp gỡ, tiếp cận với các doanh nghiệp để người Lao động có quyền lựa chọn những doanh nghiệp bảo đảm được quyền lợi của người Lao động.

Chỉ đạo cấp xã lồng ghép đưa nội dung đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vào Đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững và Chương trình Đồng Khởi khi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác này trên địa bàn các huyện, thành phố và phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

c) Cấp xã, phường, thị trấn: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để tổ chức Hội nghị, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chịu trách nhiệm hướng dẫn và làm hồ sơ cho người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định, rà soát, tư vấn, lập danh sách người lao động có nhu cầu tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố để xem xét giải quyết.

Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình về nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng nhiều hình thức như: thông báo trên Đài truyền thanh hoặc thông tin nội bộ trong xã, phường, thị trấn; thông qua các cuộc họp tổ Nhân dân tự quản; các buổi sinh hoạt của hội, đoàn thể, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ Đảng, đoàn thể và Nhân dân hiểu đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng.

Định kỳ báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này, tham mưu văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo quy định, nhằm giúp người lao động có điều kiện tham gia.

Chịu trách nhiệm củng cố, sắp xếp, tổ chức, phân công giao việc cho Trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức thực hiện có hệ thống về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thông qua đó đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương, hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo sơ, tng kết tình hình và kết quả thực hiện về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm:

Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hướng dẫn, phổ biến và thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đồng thời hàng năm dự toán kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ cho người lao động theo quy định.

Phối hợp và quan hệ chặt chẽ với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các địa phương để đổi mới cách thức tổ chức truyền thông về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, qua đó có sự tính toán cụ thể việc dự nguồn lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng.

Làm tốt vai trò trung tâm đầu mối của tỉnh để phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo cho người lao động như: đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng để giúp cho người Lao động có đủ điều kiện đi làm việc nước ngoài. Đồng thời, theo dõi suốt quá trình tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của người lao động và chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng về nước.

Tổ chức cho các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đi tham quan học tập kinh nghiệm đối. với những thị trường có nhiều người, lao động của tỉnh tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hằng năm cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương đthực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở theo đúng quy định.

4. Công an tnh: Thực hiện tốt công tác làm hộ chiếu cho người lao động đủ tiêu chuẩn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đồng thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý và xử lý rủi ro trong quá trình thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức tốt: công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật đối với việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho học sinh phổ thông đang học tại các Trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh; các Trung tâm GDNN-GDTX, nhằm giúp cho các em có định hướng tương lai của mình để khởi nghiệp sau này.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Trung ương và địa phương khi tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước: Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ vốn vay đối với người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đăng ký tham gia.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm xây dựng kế hoạch để định hướng cụ thể cho các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hp đồng để mọi đoàn viên, hội viên trở thành tuyên truyền viên vận động người lao đng địa phương và con em mình mạnh dạn đăng ký tham gia.

10. Báo Đng khởi và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhưng phải có sự đổi mới về cách thức về tin, bài và thời lượng, thời gian phát sóng các chuyên đề về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm giúp cho người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà tích cực động viên con, em tham gia.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn và hằng năm giao chtiêu cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua hệ thống Đài truyền thanh của các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn để người dân tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác về công tác này.

Hằng năm bố trí nguồn ngân sách để tổ chức truyền thông và hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc có thời hn ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng quy định ca Trung ương và của tỉnh.

Quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để tổ chức tư vấn và định hướng cho người lao động. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện về Sở Lao động Thương binh và Xã hội đ theo dõi, tng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời các vướng mắc, khó khăn về Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết

Tn đây là Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (để thực hiện);
- Các Ban đảng (để phối hợp);
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh (để phối hợp thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Chánh, PCVP.KGVX;
- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT (Ty).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Phước

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Kế hoạch số: 1071/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Nội dung hot động

Đơn v ch trì tham mưu

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 3 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tháng 3/2019

2

Biên soạn tài liệu Hỏi - Đáp về người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tháng 3/2019

3

Tổ chức truyền thông về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua các hoạt động:

- Tổ chức hiệu quả hoạt động sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm và các huyện trong tỉnh;

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với người lao động;

- Truyền thông qua hệ thống Đài Phát thanh - Truyền hình từ tỉnh đến cơ sở

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban Tuyên giáo Tỉnh y; Sở Thông tin và Truyền thông; Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh; các hội, đoàn thể tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thường xuyên

4

Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm chính sách của Trung ương và của địa phương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính; CHi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Tháng 3/2019

5

Củng c, bố trí, sắp xếp Trung tâm dịch vụ việc làm đầu mối phối hợp tổ chức thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm:

- Sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất tại Trung tâm để tchức đào tạo cho người lao động;

- Củng cđội ngũ giáo viên của Trung tâm đủ năng lực để tổ chức đào tạo cho người lao động;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm trong việc tuyên truyền, tư vấn cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, các hội, đoàn thđể tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trung tâm dịch vụ việc làm

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 3/2019

6

Tổ chức rà soát, thống kê số người trong độ tui lao động để tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nhằm tạo nguồn lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng trên địa bàn tnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các Trường PTTH, các trường nghề; các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thường xuyên

7

Xây dựng kế hoạch hợp tác vi các nghiệp đoàn tỉnh Ai-chi, Nhật Bản đkết ni đưa người lao động của tỉnh Bến Tre sang làm việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Đầu tư và Khởi nghip tỉnh.

Năm 2019

8

Kiểm tra, giám sát công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Định kỳ 6 tháng và hằng năm

9

Tchức sơ kết, tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Định kỳ hằng năm

 (1) Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc m;

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều vhỗ trợ đưa người lao động đi làm vic ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy đnh qun lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

(2) Nghị Quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc b sung các đối tượng chính sách được vay vn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tham gia đi làm việc nước ngoài trên địa bàn tnh Bến Tre;

Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động di làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1071/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78