Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005 

 

HƯỚNG DẪN

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3), 1965 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10) TRONG NỮ CNVCLĐ NĂM 2005 

Năm 2005 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của dân tộc: 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 115 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, cũng là năm các cấp công đoàn sẽ tiến hành tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2001-2005 trong nữ CNVCLĐ.

Căn cứ kế hoạch số 02 ngày 05 tháng l năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Hội LBPN Việt Nam về việc tổ chức tuyên truyền giáo dục kỷ niệm 95 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1965 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn nội dung hoạt động các ngày kỷ niệm nói trên trong nữ CNVCLĐ như sau:

Chủ đề công tác tuyên truyền năm 2005 là: “Nâng cao trách nhiệm vì quyền bình đẳng và lợi ích hợp pháp của phụ nữ”

I. KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3, KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG.

Những nội dung cần tập trung:

l Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tinh thân đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới, việc làm, đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ và trẻ em,

2. Ôn lại truyền thống vẻ vang và những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 75 năm phán đấu và trưởng thành, nhất là những thành tựu của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới. Nâng cao lòng tự hào về dân tộc Việt Nam, về Đảng, về Bác. Đặc biệt là những công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

3. Tuyên truyền và giới thiệu những kết quả đạt được của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học lập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng những điển hình lập thế và cá nhân nữ xuất sắc tiêu biểu.

4. Tiếp tục tuyên truyền những nội dung của BLLĐ sửa đổi. bổ sung liên quan đến nữ CNLĐ có hiệu lực thi hành từ l/1/2003, giúp nữ CNLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động để thực hiện lốt trong quan hệ lao động.

5. Tiếp tục tuyên truyền chuẩn mực phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; chuẩn mực xây dựng gia đình ''no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc''.

6. Tổ thức phát động và đăng ký phong trào thi đua mới trong nữ CNVCLĐ chào mừng 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam với các công trình, sản phẩm.đề tài khoa học do nữ đảm nhiệm Liên quan tới quyền lợi của lao động nữ và

7: Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nữ CNVCLĐ.

II. KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM.

Nội dung cần tập trung:

l Tuyên truyền những thành tựu lo lớn của Hội LHPN Việt Nam qua 75 năm trưởng thành và phát triển.

2. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về truyền thống phụ nữ Việt Nam, kiến thức giới. kiến thức gia đình, kiến thức pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

3. Tố chức các buổi tọa đàm, gặp mặt cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ hoặc gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu để trao đổi học tập kinh nghiệm, phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

4. Duy trì đổi mới nội dung và hình thức hoạt động CLB nữ công, CLB nữ cán bộ quản lý, CLB nữ cán bộ khoa học kỹ thuật... nhằm tập hợp, thu hút nữ CNVCLĐ tham gia.

5. Tổ chức khám sức khoẻ, phụ khoa cho lao động nữ. Tuyên truyền kiến thức DS/SKSS, pháp lệnh dân số và Nghị định hướng dẫn trong nữ CNVCLĐ.

6. Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách... trong nữ CNVCLĐ và cộng đồng.

Trên đây là những nội dung mang tính định hướng. Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, ngành lựa chọn những nội dung và hình thức phù hợp để triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong năm 2005 đạt hiệu quả. Báo cáo định kỳ về Ban Nữ công TLĐ sau ngày 8/3 và ngày 20/10.

 

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG TLĐ 
Nguyễn Thị Thu

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀO DỊP KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1965 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

l. Nâng cao trách nhiệm vì quyền bình đãng và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

2. Tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt

3. Phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phụ nữ cùng nhân dân cả nước quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2005, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

5. Phụ nữ Việt Nam quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và Kế hoạch Hành động 5 năm (2001-2005).

6. Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị, đoàn kết với phụ nữ các nước trên thế giới vì mục tiêu bình đẳng, phát triển, hoà bình.

7. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tao, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

 

Nguyễn Thị Thu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn số 36/TLĐ ngày 12/01/2005 về việc hướng dẫn tuyên truyền 8/3 và 20/10 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.490

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!