Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 01/CĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 11/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Khắc phục tình trạng công nhân nghỉ việc tham gia diễu hành

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công điện 01/CĐ-LĐTBXH về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc. Theo đó:

Gần đây có tình trạng công nhân tự ý ngừng việc để tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người lao động và môi trường đầu tư.

Vì vậy, để sớm ổn định tình hình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung, đơn cử như:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền để người lao động không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và chính bản thân người lao động.

- Hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

- Phân công theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan ở địa phương để có biện pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH được ban hành ngày 11/6/2018.

B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận) xảy ra tình trạng công nhân tự ý ngừng việc tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

3. Phân công theo dõi sát tình hình; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan ở địa phương đcó biện pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cập nhật tình hình và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục QHL
ĐTL.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.341
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202