Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 24/2014/CT-UBND đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 24/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/CT-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

Trong thời gian qua, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém như: Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, còn vi phạm các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Phần lớn người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tai nạn lao động, người bị nạn, người mắc bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, trong đó xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động và xã hội.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu doanh nghiệp và các tổ chức, cơ quan cũng như người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được coi trọng. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực này ở các  huyện, thành phố, thị xã vừa thiếu lại kiêm nhiệm nên năng lực và hiệu quả không cao. Ý thức chấp hành các quy định về pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động của người lao động chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động thiếu thường xuyên và chưa đủ sức răn đe.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ủy  ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ  đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế hoạch  số 131-KH/TU ngày 12/5/2014 của Tỉnh ủy Nghệ  An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 8/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng ý thức chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động từ cấp tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác xử lý đột xuất các sự cố, xác định rõ trách nhiệm; kịp thời khen thưởng, biểu dương đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Triển khai thực hiện tốt nội dung, mục tiêu chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 27/2/2012. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn lao động, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của các huyện, thành phố, thị xã; các phường, xã, thị trấn; chú trọng đối với những doanh nghiệp mới được thành lập, các làng nghề, các hợp tác xã. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định theo Bộ luật Lao động năm 2012 để người sử dụng lao động và  người lao động thấy được ích lợi to lớn, lâu dài của việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp, chú trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: điện, xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản... có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra kịp thời, xác định chính xác nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người trong các doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự, tiếp diễn xảy ra.

3. Sở Y tế

Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền tập huấn về vệ sinh lao động; chăm sóc sức khoẻ người lao động; phòng chống bệnh nghề nghiệp; các biện pháp sơ, cấp cứu tai nạn lao động; các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình và biện pháp đảm bảo vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện công tác đo, kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ quản lý vệ sinh lao động, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng, định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động.

4. Sở Công thương

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; an toàn điện; hóa chất, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng  và các lĩnh vực khác theo phân cấp quản lý.

5. Sở Xây dựng

Tăng cường quản lý công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ đối với các dự án, công trình xây dựng, chế biến vật liệu xây dựng trong các cơ sở thuộc ngành và lĩnh vực quản lý, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về An toàn lao động, vệ sinh lao động; có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời và đúng pháp luật các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động  trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, đặc biệt là các công trình xây dựng cao tầng và các cơ sở khai thác đá.

6. Sở  Thông tin và Truyền thông, Đài  Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tăng cường thông tin, tuyên truyền phản ánh về công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

7. Các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động

Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện cho người lao động về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hộ lao động; không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, giảm tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại, bụi, tăng cường hệ thống thông gió tại các nhà xưởng ...tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn không có nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát tất cả các vị trí sản xuất, chủ động đánh giá các nguy cơ và đề ra biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở lao động thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động; chịu trách nhiệm tổ chức phát động hưởng ứng tuần lễ An toàn lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo quy định của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả triển khai và tình hình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ hàng năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động tỉnh.

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhân thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hợp tác xã.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - TB&XH để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 24/2014/CT-UBND ngày 11/12/2014 đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server250