Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2002/CT-UB về áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 04/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 27/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2002 

 

CHỈ  THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN

Căn cứ Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích ;

Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại tờ trình số 383/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2002 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì  mục đích lợi nhuận ;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau :

1. Cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu một mức chung cho toàn thành phố là 0,4 đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận.

2. Giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm thường trực phối hợp với các Sở quản lý ngành, Tổng Công ty, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức thẩm định định mức lao động, thẩm định đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo các quy định chung và thu nhập của người lao động không giảm so với các năm trước.

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình thẩm định định mức lao động, thẩm định đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Sở quản lý ngành, Tổng Công ty, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

 

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Các Sở Ban Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Các Tổng Công ty thành phố
- VP. Thành ủy và các Ban Đảng
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Viện KSND.TP – Toà án nhân dân TP
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2002/CT-UB về áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.926

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158