Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 491/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tình hình thực hiện dự án nâng cấp cải tạo QL38B (Hải Dương - Hưng Yên) thuộc dự án WB4 trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 491/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 491/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO QL38B (HẢI DƯƠNG - HƯNG YÊN) THUỘC DỰ ÁN WB4 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH HƯNG YÊN, HẢI DƯƠNG.

Ngày 22/10/2009, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Hưng Yên về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo QL38B (Hải Dương - Hưng Yên) thuộc Hợp phần nâng cấp, Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB4). Tham dự kiểm tra hiện trường và làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở GTVT Hưng Yên, lãnh đạo UBND các huyện và các ban ngành cấp tỉnh liên quan. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2, Tư vấn SMEC và các Nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và các tồn tại vướng mắc; Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của UBND các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thực hiện công tác GPMB. Ban QLDA 2 và các Nhà thầu đã phối hợp tốt với địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thi công và giải ngân hiện nay theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Các gói thầu thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL38B có giá trị tương đối lớn, tiến độ thực hiện và giải ngân của các hợp đồng này quyết định không nhỏ đến tiến độ giải ngân toàn bộ Dự án.

Hiện nay, Ngân hàng Thế giới đang đặt ra yêu cầu rất cấp bách về tiến độ giải ngân đối với Dự án WB4 và coi đây là một điều kiện để bổ sung vốn cho giai đoạn tiếp theo. Do đó, Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Đường bộ VN, Ban QLDA 2 và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Tập trung cao và quyết tâm hoàn thành công tác GPMB theo kế hoạch:

- Gói thầu NIP/CP7 QL38B thuộc tỉnh Hải Dương: Đến nay đã bàn giao mặt bằng được 18,7km/22,07km, nhiều đoạn không có mặt bằng liên tục nên nhà thầu rất khó triển khai thi công đồng loạt. Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo có kế hoạch chi tiết, tập trung cao để hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/11/2009.

- Gói thầu NIP/CP8 QL38B thuộc tỉnh Hưng Yên: Đến nay đã bàn giao mặt bằng được 18,8km/19,2km; khối lượng GPMB còn lại không lớn nhưng khó khăn và phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo giải quyết các tồn tại để hoàn thành công tác GPMB trước 15/11/2009.

- Đề nghị các địa phương có kế hoạch và tổ chức lực lượng hỗ trợ, bảo vệ thi công để giải quyết các trường hợp ngăn cản thi công trái phép. Chỉ đạo Thanh tra giao thông kiểm tra chặt chẽ việc đảm bảo giao thông trên toàn tuyến của Tư vấn giám sát và Nhà thầu.  

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, quản lý tốt chất lượng thi công:

- Cục Đường bộ VN, Ban QLDA 2 và các Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương để đôn đốc và giải quyết công tác GPMB, chuyển kịp thời kinh phí GPMB để các địa phương chủ động trong việc chi trả, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, tổng hợp các vướng mắc để kiến nghị địa phương giải quyết kịp thời.

- Rà soát lại toàn bộ thiết kế kỹ thuật, khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ đạo quyết liệt nhà thầu thi công ngay các đoạn đã bàn giao mặt bằng, chống tái lấn chiếm và thúc đẩy giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại.

- Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn tăng cường kiểm tra, Nhà thầu thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

3. Giải quyết một số nội dung về kỹ thuật và các kiến nghị:

3.1 Các gói thầu NIP/CP7&8 QL38B trên địa phận các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên:

- Các nhà thầu phải tập trung tăng cường vật tư, thiết bị và nhân lực để hoàn thành lớp thảm BTN hạt mịn trên toàn tuyến trước Tết âm lịch (Canh Dần).

- Chấp thuận về nguyên tắc các nội dung kỹ thuật sau: Bổ sung các vuốt nối giữa tuyến QL38B với các đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông và êm thuận cho phương tiện khi lưu thông; Chuyển đổi cầu Chùa So, cầu Đức Xương, cầu Cao Lý và cầu Bóng trên tuyến QL38B thành cống hộp sau khi có sự chấp thuận của địa phương, đảm bảo nguyên tắc không tăng hơn giá của các cầu tương ứng trong Hợp đồng; Bổ sung cải tạo ngã ba giao giữa QL38B và Huyện lộ 61 tại khu vực cầu Phượng Tường (bao gồm cả cầu Phượng Tường trên địa phận tỉnh Hưng Yên).

Yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo Tư vấn, Nhà thầu khẩn trương khảo sát, thiết kế cho phù hợp với thực tế, hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai thi công.

- Xem xét khả năng rút ngắn đường 2 đầu cầu thuộc các dự án cầu Cống Neo, cầu Tràng Thưa và cầu Tràng để đưa vào dự án nâng cấp cải tạo QL38B.

- Để giảm thiểu việc GPMB, đối với đoạn tuyến trên đường Lê Thanh Nghị thuộc TP Hải Dương đang có hệ thống thoát nước dọc yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo Tư vấn và Nhà thầu khảo sát, xem xét  trên nguyên tắc giữ nguyên cống dọc hiện có, có thể bổ sung thêm hố thu nếu thấy cần thiết.

3.2 Về các đoạn cải tuyến cục bộ trên QL12B, QL39.1, QL38 thuộc Phần vốn bổ sung: Cho phép khảo sát phục vụ bước thiết kế kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Tư vấn dự án cập nhật thiết kế cơ sở, điều chỉnh Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/cáo);
TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/cáo);
UBND các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên (để phối hợp);
Các đơn vị dự họp;
Lưu: VT, TH, QLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 491/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tình hình thực hiện dự án nâng cấp cải tạo QL38B (Hải Dương - Hưng Yên) thuộc dự án WB4 trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23