Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 39/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 – Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình giao thông của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 39/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013 – NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 10/01/2013, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 - Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình giao thông theo hình thức trực tuyến, Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo y ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện Lãnh đạo một số cơ quan của Đảng, Quốc hội; Lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương và địa phương; đại diện Lãnh đạo một số hội, hiệp hội trong lĩnh vực giao thông vận tải và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 - Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông của Bộ Giao thông vận tải vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến dự và chđạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: “Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013", “Báo cáo về Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”, “Báo cáo về Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu” và “Báo cáo tổng kết Năm chất lượng công trình giao thông 2012 và triển khai kể hoạch thực hiện 2013” do các đồng chí Lãnh đạo Bộ GTVT trình bày; ý kiến tham luận của các đại biểu là Lãnh đạo UBND, Sở GTVT một số tỉnh, thành phố và một số đơn vị dự hội nghị. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thay mặt đoàn Chủ tịch, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ kế hoạch đã nêu trong Báo cáo, đồng thời, tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án chiến lược và quy hoạch phát triển ngành GTVT, các đề án khác

Các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý chuyên ngành chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Bộ ban hành các chính sách phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội; góp phần nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT. Vụ Pháp chế tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, rà soát bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và yêu cầu của xã hội đối với Ngành GTVT.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật các chiến lược, các quy hoạch cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ phối hợp với các Sở GTVT cập nhật, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển GTVT chi tiết của từng địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị tập trung nhân lực, thời gian và trí tuệ đthực hiện chương trình công tác đã đăng ký trong năm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc hoàn thành các đề án được giao. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ chủ trì đôn đốc thực hiện và hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo.

2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo chất lượng công trình giao thông

Để đạt được các mục tiêu về quản lý tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình trong thời gian tới, khắc phục triệt để tình trạng chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo, Bộ GTVT xác định chủ đề của năm 2013 là “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: QL3 Hà Nội - Thái Nguyên (phấn đấu thông xe bước 1, đoạn qua Thái Nguyên tháng 6/2013 và hoàn thành toàn tuyến vào tháng 12/2013), đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (phấn đu thông xe kỹ thuật tháng 12/2013),...; khởi công các dự án quan trọng như: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nng - Quảng Ngãi, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối Cao Lãnh - Vàm Cống, cảng Lạch Huyện, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, các dự án mở rộng QL1, QL14,...

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc đánh giá và công bố về năng lực của các đơn vị tham gia xây dựng dự án (Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà thầu, Tư vấn) để phục vụ công tác lựa chọn đơn vị tham gia dự án, công bố các đơn vị không đủ điều kiện tham gia hoạt động xây dựng của Ngành GTVT.

- Các chủ đầu tư, Ban QLDA phải tự chấn chỉnh, nâng cao năng lực, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, thực hiện dự án; xác định tiến độ và chất lượng công trình là yếu tố hàng đầu, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chủ động kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa triệt đcác yếu tố ảnh hưởng xấu đến tiến độ, chất lượng công trình, kiên quyết xử lý đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm; chủ động, tích cực phối hợp với địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là trong công tác GPMB.

- Chấn chỉnh chất lượng công tác lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, thẩm tra, thẩm định dự án, thiết kế nhằm lựa chọn được giải pháp thiết kế, kết cấu công trình, kiến trúc hợp lý, đảm bảo các tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật của dự án, tiết kiệm và hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình; không vì nguyên nhân hạn chế về vốn đầu tư mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng, khai thác công trình sau này. Thực hiện nghiêm túc công tác giám định, kiểm định, chủ động thực hiện kiểm định tại các dự án có nghi ngờ về chất lượng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh bảo đảm chất lượng công trình.

- Rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng để bổ sung, sửa đổi phù hp với công nghệ mới và đặc thù riêng của xây dựng chuyên ngành GTVT.

3. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; chấm dứt tình trạng khoán theo chiều dài đường bộ, đảm bảo giao thông an toàn và êm thuận, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí bảo trì.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các đề án nâng cao hiệu quản quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Công tác quản lý nhà nước về vận tải

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, xếp dỡ; đẩy mạnh vận tải đa phương thức, vận tải hành khách công cộng ở các thành phố và vận tải hành khách liên tỉnh.

- Giao Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở GTVT các địa phương kiểm tra, giám sát việc triển khai lắp đặt, khai thác thiết bị giám sát hành trình bảo đảm chấp hành nghiêm theo quy định và đáp ứng mục tiêu quản lý; công tác quản lý xe đường dài.

5. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Tổ chức lại các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung hoàn thành cổ phần hóa các Công ty mẹ của các Tổng công ty thuộc Bộ và các doanh nghiệp thuộc các trường theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012 và triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013 (Thông báo kết luận số 11/TB-VPCP ngày 09/01/2013 của Văn phòng Chính phủ).

7. Các công tác trọng tâm khác

- Kịp thời tiếp thu và trả lời kiến nghị của cử tri các địa phương về công tác quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.

- Giao Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của các địa phương, các chủ đầu tư các nội dung về chủ trương đầu tư, kế hoạch vốn dành cho XDCB; các địa phương gửi đề nghị cho Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch đầu tư).

- Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chủ động làm việc, phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các chuyên ngành giao thông vận tải, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, lập thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc.

- Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các dự án đầu tư, kể cả các dự án của trung ương và địa phương để nhân dân cùng tham gia giám sát.

- Tổ chức ký kết giữa Bộ với các địa phương trong công tác đảm bảo an toàn giao thông lĩnh vực đường sắt (xử lý các đường ngang không hợp pháp; đảm bảo hệ thống thông tin tín hiệu cảnh báo, tổ chức gác chắn đối với các đường ngang hợp pháp,...), công tác GPMB và các biện pháp đảm bảo ATGT, tiến độ, chất lượng các dự án mở rộng QL1, QL14.

- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng giao thông nông thôn gắn với chiến lược xây dựng nông thôn mới, mục tiêu đến năm 2015, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

- Giao Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo:

+ Tổng cục Đường bộ VN và các cơ quan liên quan trực tiếp làm việc với các tỉnh Đắc Nông và Bình Phước để thực hiện hoàn thành công tác đảm bảo giao thông êm thuận trên QL14, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Quý Tỵ.

- Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, các ý kiến tại Hội nghị hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; phấn đấu trong Quý 1/2013 giải quyết cơ bản công nợ của các doanh nghiệp thuộc Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đảm bảo việc trả lương, thưởng, đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

- Giao Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo:

+ Vụ Kế hoạch đầu tư căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện và đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình.

+ Giải quyết công nợ cho các đơn vị nợ đọng thanh toán khối lượng xây lắp, tư vấn... trong thực hiện các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2013.

- Giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường giải quyết dứt điểm nợ đọng giữa các đơn vị đối với các dự án (không bao gồm các khoản nợ ngân sách nhà nước); xác nhận công nợ giữa các doanh nghiệp, giữa chủ đầu tư, Ban QLDA với các doanh nghiệp.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủ
y ban Kiểm tra TW Đảng (để b/c);
-
Ban Tổ chức TW Đảng (để b/c);
-
Văn phòng TW Đảng (để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Các Thứ trưởng (để b/c);
-
Đảng ủy Bộ GTVT;
-
Công đoàn ngành GTVT;
-
Văn phòng UBATGTQG;
-
Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
-
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tng công ty 90, 91;
-
Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Văn Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 39/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 – Năm An toàn giao thông và kỷ cương, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình giao thông của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.928
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33