Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 224/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về việc rà soát, đôn đốc các đề án quy hoạch năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 224/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 224/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC RÀ SOÁT, ĐÔN ĐỐC CÁC ĐỀ ÁN QUY HOẠCH NĂM 2008

Ngày 20/5/2008, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp: Rà soát các đề án quy hoạch năm 2008. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT.

Sau khi nghe các Cục chuyên ngành và các đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong triển khai các đề án quy hoạch, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Các Cục chuyên ngành, đơn vị tư vấn được giao xây dựng các đề án quy hoạch khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt theo đúng thời gian Bộ đã đăng kí với Văn phòng Chính phủ (tại văn bản số 1744/BGTVT-VP ngày 24/3/2008); rà soát để bổ sung kịp thời các đề án quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.

2. Về các đề án quy hoạch chi tiết:

2.1. Quy hoạch phát triển GTVT đường sông Việt Nam: Cục đường sông Việt Nam khẩn trương lập báo cáo tiếp thu, giải trình, dự thảo quyết định phê duyệt trình Bộ trước ngày 30/5/2008. Trong đó tập trung làm rõ sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT đường sông với chiến lược phát triển GTVT Việt Nam và các quy hoạch các ngành và địa phương có liên quan, đặc biệt là sự gắn kết quy hoạch đường sông với đường biển và thủy lợi: rà soát đơn giá, mức đầu tư của các công trình trọng yếu trong quy hoạch. Vụ KHĐT lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo Bộ trước ngày 6/5/2008.

2.2. Quy hoạch GTVT đường bộ và các vấn đề có liên quan:

- Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam: Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn có báo cáo tiến độ như sau: báo cáo đầu kỳ trong tháng 5/2008, báo cáo giữa kỳ trong tháng 7/2008 và báo cáo cuối kỳ trong tháng 8/2008.

- Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển: Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn có báo cáo tổng quan về tuyến đường, trong đó nêu rõ những luận cứ về quy mô của các tuyến đường; có báo cáo tiến độ như sau: báo cáo đầu kỳ trong tháng 5/2008, báo cáo giữa kỳ trong tháng 7/2008 và báo cáo cuối kỳ trong tháng 8/2008.

- Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam: Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương chỉ đạo tư vấn có báo cáo giải trình Bộ KHĐT và Thủ tướng Chính phủ theo văn bản 934/BGTVT-KHĐT ngày 20/02/2008 của Bộ GTVT. Vụ KHĐT tham mưu tình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt hoặc đề nghị cho phép cập nhật chung vào quy hoạch phát triển GTVT Việt Nam.

- Bổ sung, điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ ngành sớm trình Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KHĐT thẩm định.

2.3. Quy hoạch GTVT đường sắt: Bổ sung hoàn thiện chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ, lưu ý nghiên cứu cập nhật tuyến đường sắt Tây Nguyên – mũi Kê Gà vào quy hoạch và chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam.

2.4. Quy hoạch GTVT đường biển:

- Quy hoạch phát triển GTVT đường biển Việt Nam: Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo tư vấn có báo cáo giữa kỳ vào cuối tháng 5/2008, báo cáo cuối kỳ vào tháng 7/2008 để kịp tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 9/2008.

- Quy hoạch phát triển GTVT hệ thống cảng biển Việt Nam: Cần cập nhật hệ thống các cảng chuyên dùng (bô xít, than, quặng …) quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, chỉ đạo tư vấn có báo cáo giữa kỳ trong đầu tháng 7/2008 và báo cáo cuối kỳ cuối tháng 8/2008 để kịp thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11/2008.

2.5. Quy hoạch GTVT hàng không và quy hoạch các cảng hàng không:

- Quy hoạch phát triển GTVT hàng không Việt Nam: cục hàng không Việt Nam hoàn thiện lần cuối hồ sơ quy hoạch trình Thủ tướng chính phủ.

- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm trình quy hoạch chi tiết các cảng hàng không còn lại đúng tiến độ; chú trọng thúc đẩy tiến độ quy hoạch cảng hàng không quốc tế Long Thành.

2.6. Vấn đề khác:

Lãnh đạo Cục Đường sông Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và góp ý chi tiết về quy hoạch tránh ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh và những nội dung liên quan đến vận tải đường biển, đường sông, coi đây là một việc trọng tâm đột xuất và báo cáo với Bộ về kết quả làm việc.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Thọ (để báo cáo);
- Các cơ quan dự họp;
- Lưu: VT, Vụ KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 224/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về việc rà soát, đôn đốc các đề án quy hoạch năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49