Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 90/2003/QĐ-UBNDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 90/2003/QĐ-UBNDT

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH LỘ GIỚI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, THỊ XÃ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị;
- Căn cứ Quyết định số 147/2001/QĐ.UBNDT, ngày 31/8/2001 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy định lộ giới các tuyến đường, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định này.

Điều 2:

Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định về lộ giới ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ.UBT.94, ngày 20/9/1994 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3:

Một số quy định khác về tổ chức thực hiện:

1. Đối với lộ giới các tuyến đường mới mở hoặc dự kiến mở (kể cả các tuyến đường cắt ngang), các góc vát tại các giao lộ, quy hoạch các nút giao thông (kể cả nút giao thông Lê Vĩnh Hoà - Pasteur - Tỉnh lộ 6 - Bà Triệu) chưa được quy định tại Quyết định này, giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Địa chính và UBND thị xã Sóc Trăng khảo sát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung, trình UBND tỉnh.

Trong khi chờ ban hành quy định lộ giới chính thức đối với các trường hợp nêu trên, trước mắt được xử lý như sau:

- Khi lập quy hoạch, dự án đầu tư, chủ đầu tư cần lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng về lộ giới.

- Để việc cấp phép xây dựng được đúng theo quy định lộ giới, chủ đầu tư và cơ quan cấp phép cần lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng về lộ giới.

- Ngoài ra, trong quá trình lập quy hoạch, lập dự án, chủ đầu tư có thể tham khảo dự kiến lộ giới chung theo cấp đường trong khu phố như sau:

+ Đường chính: 4m + 12m + 4m;

+ Đường liên khu vực: 4m + 7m + 4m;

+ Đường trong khu nhà ở: 3,5m + 6m + 3,5m;

+ Đường chia lô: 2m + 4m + 2m.

2. Đối với các tuyến hẻm:

- Các tuyến hẻm mới: Nói chung không được mở các tuyến hẻm mới mà phải mở đường hoặc nâng cấp hẻm theo dự kiến lộ giới các cấp đường nêu trên. Trường hợp đặc biệt, nếu không mở đường được, buộc phải mở hẻm mới thì phải đảm bảo có chiều rộng tối thiểu 4m và các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp thoát nước, giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, môi trường...) và phải được UBND tỉnh chấp thuận.

- Các tuyến hẻm hiện có: Do điều kiện thực tế các tuyến hẻm hiện có rất phức tạp (số lượng hẻm rất nhiều; hẻm dài ngắn, rộng hẹp, quanh co, nhà ở nhô ra, thụt vào rất khác nhau; trong hẻm còn có hẻm, ngách) nên việc quy định lộ giới chung rất khó khăn. Tuy nhiên, việc xác định lộ giới đối với các tuyến hẻm rất cần thiết nhằm quản lý xây dựng, tránh lấn chiếm, cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp thoát nước, giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, môi trường...) và hạn chế việc giải toả.

Để thực hiện yêu cầu trên, giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Địa chính, UBND thị xã chọn một khu vực của thị xã để tiến hành thí điểm khảo sát cụ thể tất cả các tuyến hẻm trong khu vực, qua đó nghiên cứu, đề xuất phương án quy định lộ giới cụ thể, trình UBND tỉnh.

3. Đối với các công trình, nhà ở, vật kiến trúc hiện có vi phạm lộ giới được quy định tại Quyết định này, trước mắt chưa yêu cầu phải giải toả ngay; chỉ tiến hành giải toả khi cần triển khai xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và phải có quyết định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi chủ nhà, công trình, vật kiến trúc đó tiến hành sửa chữa, xây dựng lại thì kết hợp điều chỉnh cho phù hợp với lộ giới theo quy định.

4. Chủ tịch UBND thị xã Sóc Trăng có trách nhiệm chỉ đạo UBND các phường, Ban nhân dân các khóm tổ chức công bố rộng rãi Quyết định này đến các tổ chức và các hộ dân trên địa bàn; đồng thời, tổ chức niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở các cơ quan có liên quan như: UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Địa chính, Ban điều hành Giao thông Vận tải, UBND phường, Ban nhân dân khóm...

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Sóc Trăng, Chủ tịch UBND các phường thuộc thị xã Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Lưu VP (HC, NC, LT)

TM. UBND TỈNH SÓC TRĂNG
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 90/2003/QĐ-UBNDT ngày 11/03/2003 về Quy định lộ giới tuyến đường, thị xã, tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!