Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 867/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 25/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN LOẠI ĐƯỜNG TỈNH LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số: 278/TTr-SGTVT ngày 12/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân loại đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để xác định giá cước vận tải năm 2011 cụ thể như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG TỈNH LỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để xác định giá cước vận tải năm 2011

(Kèm theo Quyết định số: 867/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011)

Tên đường

Địa phận huyện

Từ Km… đến Km…

Chiều dài (km)

Loại 5 (km)

Loại 6 (km)

Ghi chú

ĐT251

Ngân Sơn

Km0 + 00 - Km14 + 400

14,4

14,4

 

 

ĐT252

Ngân Sơn

Km0 + 00 - Km12 + 300

12,3

12,3

 

 

ĐT252B

Ngân Sơn

Km0 + 00 - Km16 + 00

16,0

16,0

 

 

ĐT253

Ba Bể

Km0 + 00 - Km15 + 700

15,7

 

15,7

 

ĐT254

Chợ Đồn - Ba Bể

Km35 + 00 - Km105 + 00

70

70

 

 

ĐT254B

Chợ Đồn

Km0 + 00 - Km22 + 300

22,3

22,3

 

 

ĐT255

Chợ Đồn

Km0 + 00 - Km25 + 00

25

 

25

 

ĐT255B

Chợ Đồn

Km0 + 00 - Km8 + 270

8,3

8,3

 

 

ĐT256

Chợ Mới - Na Rì

Km0 + 00 - Km63 + 00

63

63

 

 

ĐT257

Bắc Kạn - Chợ Đồn

Km0 + 00 - Km44 + 00

44

 

 

Đang cải tạo, nâng cấp

ĐT257B

Chợ Đồn - Ba Bể

Km0 + 00 - Km29 + 300

29,3

29,3

 

 

ĐT258

Bạch Thông - Ba Bể

Km0 + 00 - Km54 + 500

54,5

 

 

 

Km0 + 00 - Km45 + 00

45

 

 

Đang cải tạo, nâng cấp

Km45 + 00 - Km54 + 500

 

9,5

 

 

ĐT258B

Ba Bể - Pác Nặm

Km0 + 00 - Km51 + 500 và tuyến nhánh Km0 + 00 - Km3 + 600

55,1

 

 

 

Tuyến chính Km0 - Km51 + 500

 

51,5

 

 

Tuyến nhánh Km0 - Km3 + 600

 

3,6

 

 

ĐT259

Bắc Kạn - Chợ Mới

Km0 + 0 - Km27 + 100

27,1

27,1

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 867/QĐ-UBND ngày 25/05/2011 phê duyệt phân loại đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để xác định giá cước vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196