Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 834/QĐ-CHK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đỗ Hồng Cẩm
Ngày ban hành: 12/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 834/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH LẦN 2 THAM SỐ ĐIỀU PHỐI GIỜ HẠ, CẤT CÁNH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT GIAI ĐOẠN NGHỈ LỄ 30/4-01/5 VÀ CAO ĐIỂM HÈ 2024

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/7/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Thông tư số 52/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2021/TT-BGTVT;

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam và Quyết định số 371/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 651/QĐ-BGTVT;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-CHK ngày 19/02/2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng điều phối giờ cất cánh và hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng điều phối giờ hạ cánh và cất cánh tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam và Trưởng phòng Phòng Vận tải hàng không,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố điều chỉnh lần 2 tham số điều phối giờ hạ, cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5 như sau:

1. Tham số điều phối đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay: 46 chuyến/giờ cho các khung giờ ban ngày từ 06h00-23h55 (giờ Hà Nội).

2. Tham số nhà ga nội địa:

- Chuyến bay cất cánh sảnh A: 15 chuyến/giờ;

- Chuyến bay cất cánh sảnh B: 13 chuyến/giờ;

- Chuyến bay hạ cánh nội địa: 22 chuyến/giờ.

3. Thời gian áp dụng: 04 ngày gồm 26, 27, 30/4 và 01/5/2024.

4. Các nội dung khác tại Quyết định số 636/QĐ-CHK ngày 22/3/2024 về việc công bố tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và quyết định số 673/QĐ-CHK ngày 27/3/2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5 và cao điểm Hè 2024 không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho các ngày 26, 27, 30/4 và 01/5/2024.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, Trưởng phòng Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Trưởng phòng Phòng Quản lý hoạt động bay, Trưởng phòng Phòng An ninh hàng không, Trưởng phòng Phòng Vận tải hàng không, Chánh Thanh tra hàng không và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, VTHK (S).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Cẩm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 834/QĐ-CHK ngày 12/04/2024 công bố điều chỉnh lần 2 tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4-01/5 và cao điểm Hè 2024 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!