Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 bổ sung 157 tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 834/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 17/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 834/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ 157 TÀU CÁ ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ vào Quyết định số 1051/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR;

Theo đề nghị của Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ bổ sung 157 tàu cá được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho các tỉnh, thành phố theo Phụ lục 1 của Quyết định này.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố được phân bổ thêm số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh có tên trong Phụ lục tại Điều 1, tiến hành lựa chọn tàu và gửi danh sách về Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) theo mẫu Phụ lục 2 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng bộ, Tổng cục Thủy sản, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH PHÂN BỔ BỔ SUNG 157 THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CÁ THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Địa phương

Số lượng đã phân bổ

Số lượng phân bổ thêm

Tổng số

Ghi chú

1

Quảng Ninh

20

2

22

Đã đăng ký đủ 22 tàu

2

Hải Phòng

50

2

52

Đã đăng ký đủ 52 tàu

3

Thái Bình

20

 

20

Đã đăng ký đủ 20 tàu

4

Nam Định

20

 

20

Đã đăng ký đủ 20 tàu

5

Ninh Bình

0

1

1

Bổ sung mới 01 tàu kiểm ngư

6

Thanh Hóa

90

2

92

Đã đăng ký đủ 92 tàu

7

Nghệ An

100

2

102

Đã đăng ký đủ 102 tàu

8

Hà Tĩnh

5

 

5

Đã đăng ký đủ 05 tàu

9

Quảng Bình

90

 

90

Đã đăng ký đủ 90 tàu

10

Quảng Trị

10

 

10

Đã đăng ký đủ 10 tàu

11

Thừa Thiên Huế

25

 

25

Đã đăng ký đủ 25 tàu

12

Đà Nẵng

45

6

51

Đã đăng ký 45 tàu, đề nghị bổ sung thêm 6 tàu

13

Quảng Nam

50

 

50

Đã đăng ký đủ 50 tàu

14

Quảng Ngãi

280

25

305

Đã đăng ký 280 tàu, đề nghị bổ sung thêm 25 tàu

15

Bình Định

280

25

305

Đã đăng ký 280 tàu, đề nghị bổ sung thêm 25 tàu

16

Phú Yên

100

20

120

Đã đăng ký 100 tàu, đề nghị bổ sung thêm 20 tàu

17

Khánh Hòa

100

20

120

Đã đăng ký 100 tàu, đề nghị bổ sung thêm 20 tàu

18

Ninh Thuận

80

 

80

Đã đăng ký đủ 80 tàu

19

Bình Thuận

250

4

254

Đã đăng ký đủ 254 tàu

20

Bà Rịa VT

270

 

270

Đã đăng ký đủ 270 tàu

21

TP. HCM

15

 

15

Đã đăng ký đủ 15 tàu

22

Tiền Giang

100

 

93

Đã đăng ký 93 tàu, không đăng ký 7 thiết bị

23

Bến Tre

200

1

201

Đã đăng ký đủ 201 tàu

24

Trà Vinh

20

1

21

Đã đăng ký đủ 21 tàu

25

Bạc Liêu

50

2

52

Đã đăng ký đủ 52 tàu

26

Sóc Trăng

30

2

32

Đã đăng ký đủ 32 tàu

27

Cà Mau

150

3

153

Đã đăng ký đủ 153 tàu

28

Kiên Giang

400

7

407

Đã đăng ký đủ 407 tàu

29

Tàu Bộ đội Biên Phòng

 

32

32

Đã đăng ký đủ 32 tàu

30

Số tàu dự phòng

 

 

 

150 thiết bị dự phòng và 07 thiết bị phân bổ cho Tiền Giang nhưng không đăng ký

Tổng

2850

157

3000

 

 

PHỤ LỤC II

MẪU THÔNG TIN VỀ TÀU CÁ THAM GIA LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR
(Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên tàu cá

Số đăng ký

Tên chủ tàu

Địa chỉ chủ tàu

Số điện thoại chủ tàu

Loại tàu

Công suất

Tỉnh đăng ký

Cảng cá chính

Cảng cá phụ

Tên thuyền trưởng

Địa chỉ thuyền trưởng

Điện thoại thuyền trưởng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 834/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 bổ sung 157 tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211