Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 69/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT II - NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc đợt II - năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị đối với các tuyến đường được đặt tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các thị trấn Phú Lộc, thị trấn Lăng Cô có đường được đặt tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra VBQPPL-B
TP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT.HĐND t
nh;
- Cổng TTĐT CP;
- CT và PCT UBND t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP: PCVP, Cổng TTĐT và các CV;
- Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH SÁCH

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC, ĐỢT II - NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 69/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên đường hiện tại

Điểm đầu

Điểm cuối

Dài (m)

Rộng (m)

Đặt tên

Hiện ti

Mặt đường

I

Thtrấn Phú Lc

1

Đường Bắc đèo Mũi Né

Đường Lý Thánh Tông

Nhà ông Trai

800m

3,5m

Bê tông xi măng

Mũi Né

2

Đường ven đm Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Cu Đông Hải

4000m

3,5m

Bê tông xi măng

Đoàn Trọng Truyến

3

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lý Thánh Tông

Đường Lê Dõng

250m

3m

Bê tông nhựa + xi măng

Đồng Đưng

4

Đường khu dân cư Đồng Đưng

Đường Lê Dõng

Đường Lê Dõng (nhà bà Hoa)

300m

3m

Bê tông nhựa

Võ Lạng

5

Đường 8 tháng 3

Đường Bch Mã

Trần Đình Túc

1.500m

4,5m

Bê tông xi măng

Lê Thúc Khánh

6

Đường Bãi Quả

Đường ven đầm Cầu Hai (nhà ông Cu)

Đường sắt (nhà ông Ngâu)

500m

3,5m

Bê tông xi măng

Bãi Quả

7

Tuyến đường số 2, khu phố chợ Cầu Hai

Đường Lý Thánh Tông

Đường Hoàng Đức Trch

500m

7,5m

Bê tông nhựa

Đặng Minh Hường

II

Thị trấn Lăng Cô

1

Đường ven đầm Lập An

Đường Lạc Long Quân

Mũi doi (Loan Lý)

2.600m

7m

Bê tông nhựa

Vi Thủ An

2

Ngã tư Ba Dốc

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm Lập An

500m

9m

Bê tông nhựa

Nguyễn Chi

3

Đường vào C1

Đường Lạc Long Quân

Đường ven đầm

1.100m

7m

Bê tông nhựa

Nguyễn Hữu An

4

Đường ven núi Phú Gia

Đường Nguyễn Văn Đạt

Giáp Lộc Vĩnh

2000m

6m

Bê tông nhựa

Phú Gia

5

Đường cạnh UBND thị trấn Lăng Cô

Đường Lạc Long Quân

Đường Nguyễn Văn

150m

8m

Bê tông nhựa

Nguyễn Phục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về đặt tên đường tại thị trấn Phú Lộc và thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt II - năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97