Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3302/QĐ-BGTVT năm 2014 chuyển đoạn tuyến thuộc tuyến đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk thành quốc lộ 19C do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3302/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3302/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN MỘT SỐ ĐOẠN TUYẾN THUỘC TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN TỈNH NỐI CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH - PHÚ YÊN - ĐẮK LẮK THÀNH QUỐC LỘ 19C

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét văn bản số 2865/UBND-ĐTXD ngày 18/7/2014 của UBND các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk về việc “Đề nghị chuyển đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk thành Quốc lộ”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và trên cơ sở báo cáo của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 4201/TCĐBVN-KCHT&ATGT ngày 21/08/2014 về việc chuyển đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk thành Quốc lộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển một số đoạn tuyến trên địa phận các tỉnh Bình Định, Phú Yên thuộc tuyến đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk thành quốc lộ 19C với tổng chiều dài khoảng 151,48km. Cụ thể như sau:

- Đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Bình Định, dài 39,38km:

Điểm đầu - Km0+00: thuộc địa phận thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, giao với Quốc lộ 1 tại Km1220+00;

Điểm cuối - Km39+380: thuộc địa phận xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, giáp xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Phú Yên, dài 12,1km (không tính đoạn trùng QL.29 dài 2,9km).

Điểm đầu - Km39+380: thuộc địa phận xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, giáp với đường tỉnh ĐT.638 (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định);

Điểm cuối - Km154+380: thuộc địa phận xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, giáp với đường tỉnh ĐT.693B (đường liên tỉnh 13B) (huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk).

Điều 2. Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm hoàn thành dự án xây dựng tuyến liên tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk đoạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 28km (Điểm đầu Km29+897/ĐT.693B; Điểm cuối - giao với Quốc lộ 26 tại Km67+00/QL. 26) đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để có cơ sở chuyển đoạn tuyến này vào hệ thống quốc lộ.

Điều 3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Ủy thác cho Sở GTVT các tỉnh Bình Định, Phú Yên tiếp tục quản lý các tuyến đường nêu trên để công tác quản lý được liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

- Hướng dẫn đơn vị quản lý và bảo trì lập hồ sơ quản lý theo quy định.

- Lập đề án bổ sung quy hoạch quốc lộ 19C trên địa phận các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk vào Quy hoạch chung phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk; Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn giao thông, Vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Sở GTVT các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Trung ương;
- Kho bạc NN các tỉnh Bình Định; Phú Yên; Đắk Lắk;
- Luu: VT, KCHT(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3302/QĐ-BGTVT năm 2014 chuyển đoạn tuyến thuộc tuyến đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk thành quốc lộ 19C do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74