Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 290/QĐ-UBND 2019 xe chạy bằng năng lượng điện phục vụ du lịch Quy Nhơn Bình Định

Số hiệu: 290/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHỞ KHÁCH THAM QUAN, DU LỊCH TRONG KHU VỰC HẠN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ HUYỆN PHÙ CÁT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 1318/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Căn cứ Văn bản số 11449/BGTVT-VT ngày 10/10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 09/TTr-SGTVT ngày 14/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Du lịch, Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

QUY ĐỊNH

PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XE BỐN BÁNH CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHỞ KHÁCH THAM QUAN, DU LỊCH TRONG KHU VỰC HẠN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ HUYỆN PHÙ CÁT
(Kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện (sau đây gọi tắt là Xe điện) là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ điện, có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (kể cả chỗ ngồi của người lái).

2. Xe điện tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế là xe chỉ hoạt động trên các tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương II.

PHẠM VI, TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Nguyên tắc xác định tuyến đường hoạt động

Việc xác định các tuyến đường cho phép Xe điện hoạt động dựa theo các nguyên tắc sau:

1. Tuyến đường có kết nối các điểm du lịch, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm.

2. Không tham gia giao thông trên Quốc lộ, các tuyến đường đô thị có lưu lượng tham gia giao thông lớn, các tuyến đường có độ dốc quá 20% và các đường nhánh.

Điều 5. Phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động

1. Xe điện chỉ được phép hoạt động trên phạm vi, tuyến đường được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép, gồm:

- Tuyến số 01: Điểm đầu Resort Hoàng Gia (Hàn Mặc Tử) - An Dương Vương - Xuân Diệu (đến hết đường Xuân Diệu quay đầu lại) - Cổ Loa - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - điểm cuối Resort Hoàng Gia.

- Tuyến số 02: Điểm đầu khách sạn Bình Dương (An Dương Vương) - Quảng Trường Trung tâm Thành phố Quy Nhơn-Nguyễn Tất Thành - Bàu Sen - Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - Hàn Mặc Tử - Khu Du Lịch Ghềnh Ráng (mộ nhà Thơ Hàn Mặc Tử, dốc Mộng Cầm , Bãi tắm Hoàng Hậu) quay về An Dương Vương - điểm cuối khách sạn Bình Dương;

- Tuyến số 03: Điểm đầu khách sạn Hải Âu (An Dương Vương) - Nguyễn Tất Thành - Trần Hưng Đạo (Tháp đôi, di tích từ thời Pháp thuộc) - Đường Tháp Đôi - Hoa Lư - Võ Nguyên Giáp (trong thời gian chờ sửa chữa đường tại nút Đống Đa, tạm thời hoạt động trên đường Trần Quốc Toản) - Trần Hưng Đạo - Cổ Loa - Xuân Diệu - An Dương Vương - điểm cuối khách sạn Hải Âu.

- Tuyến số 04: Điểm đầu Khu du lịch FLC - tỉnh lộ ĐT.639 – Quốc lộ 19B (dài 1,95 km, trùng đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội) - Khu dã ngoại Trung Lương (resort Crown Retreat) và ngược lại điểm cuối Khu du lịch FLC.

- Tuyến số 05: Điểm đầu bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh) - Lê Đức Thọ - Lê Lợi - Xuân Diệu - Nguyễn Tất Thành - Siêu Thị Co.opMart Quy Nhơn (Lê Duẩn) - Quảng trường trung tâm TP. Quy Nhơn - An Dương Vương - Hàn Mạc Tử - KDL Ghềnh Ráng (mộ nhà nhà thơ Hàn Mạc Tử, bãi tắm Hoàng Hậu) - An Dương Vương

- Xuân Diệu - Lê Lợi - Lê Đức Thọ - điểm cuối bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh)

- Tuyến số 06: Điểm đầu bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh) - Lê Đức Thọ -Lê Lợi - Xuân Diệu - Cổ Loa - Nguyễn Huệ - Nguyễn Tất Thành - Ngô Mây - Nguyễn Thị Định -Chương Dương - An Dương Vương - Xuân Diệu - Cổ Loa -Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Lê Đức Thọ - điểm cuối bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh)

- Tuyến số 07: Điểm đầu bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh) - Lê Đức Thọ - Lê lợi - Xuân Diệu - Nguyễn Tất Thành (qua vòng xuyến Đống Đa) - Công viên di tích Tháp Đôi (đường Trần Hưng Đạo) - Đường Tháp Đôi - Hoa Lư - Võ Nguyên Giáp (trong thời gian chờ sửa chữa tạm thời hoạt động trên đường Trần Quốc Toản) - Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong - Công viên Quang Trung - Lý Thường Kiệt - Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu - Lê Lợi - Lê Đức Thọ - điểm cuối bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh)

- Tuyến số 08: Điểm đầu bãi đỗ xe (số 06 Phan Chu Trinh) - Lê Đức Thọ - Lê Lợi - Xuân Diệu - An Dương Vương - Lý Thái Tổ - Nguyễn Thị Định - Tây Sơn - Hàn Mạc Tử - An Dương Vương - Xuân Diệu - Lê Lợi - Lê Đức Thọ - Điểm cuối bãi đỗ xe (Số 06 Phan Chu Trinh).

- Tuyến số 09: Điểm đầu bãi đỗ xe Lô đất số 36, đường số 1, Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn (khu du lịch Eo Gió) - Các tuyến đường thuộc địa bàn xã Nhơn Lý mà Xe điện được phép lưu hành - Khu du lịch FLC - điểm cuối bãi đỗ xe Lô đất số 36, đường số 1, Xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn.

- Tuyến số 10: Điểm đầu bãi đỗ xe Thửa đất số 23, thôn Trung, xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lưu hành trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Nhơn Châu mà Xe điện được phép lưu hành - điểm cuối bãi đỗ xe Thửa đất số 23, xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn.

2. Thời gian hoạt động: Từ 05 giờ đến 22 giờ hàng ngày; xe điện dừng hoạt động khi có mưa bão, thời tiết xấu.

Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Sở Giao thông Vận tải

1. Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung của Quy định này.

2. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thường xuyên rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; chỉ đạo Thanh Tra Sở kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định hiện hành và của Quy định này.

3. Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, xử lý các vi phạm; đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp để quản lý hoạt động của Xe điện nhằm hạn chế tai nạn giao thông; giám sát việc thực hiện Quy định này.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh tuyến đường, thời gian hoạt động của xe điện bốn bánh phù hợp với việc phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.

5. Định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, báo cáo UBND tỉnh về tình hình hoạt động Xe điện và các vấn đề có liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 7. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh sát khác thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật và tại Quy định này.

Điều 8. Sở Du lịch

Thông tin đến các đơn vị lữ hành về loại hình hoạt động vận chuyển hành khách bằng Xe điện; phạm vi, tuyến đường hoạt động của Xe điện; khuyến cáo du khách không yêu cầu Xe điện đi ngoài phạm vi các tuyến đường được phép hoạt động.

Điều 9. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát, thành phố Quy Nhơn

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức quản lý hoạt động đối với Xe điện; thông tin, đề xuất điều chỉnh, bổ sung về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động của Xe điện trong phạm vi địa giới quản lý.

Điều 10. Các đơn vị vận tải tham gia hoạt động

1. Đơn vị kinh doanh vận tải phải có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, có phương án kinh doanh và được UBND tỉnh cho phép hoạt động thí điểm.

2. Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết và thực hiện đầy đủ các quy định trong lĩnh vực quản lý hoạt động đối với Xe điện; cam kết và thực hiện chỉ tổ chức phương tiện hoạt động trong phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động theo quy định của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm khi lái xe điều khiển phương tiện hoạt động không đúng phạm vi, tuyến đường và thời gian theo quy định.

3. Định kỳ 06 (sáu) tháng và hàng năm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả hoạt động Xe điện, việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông và các vấn đề có liên quan, phát sinh trong quá trình thực hiện (qua Sở Giao thông Vận tải).

Điều 11. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng, quản lý hoạt động Xe điện trên địa bàn tỉnh Bình Định có trách nhiệm thực hiện theo Quy định này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, phát sinh những vấn đề mới chưa được quy định hoặc có sự thay đổi các quy định pháp luật liên quan, các cơ quan chức năng liên quan kịp thời phản ánh, thông tin về Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.926

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!