Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2553/QĐ-BYT 2020 kiểm dịch chống lây nhiễm COVID 19 tại các cửa khẩu đường bộ

Số hiệu: 2553/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19 ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY VÀ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;

Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức Bộ Y tế;

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Điều 2. Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/2/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- S
Y tế các tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐT Bộ Y t
ế;
- Lưu: VT, DP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19 ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY VÀ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Phạm vi

1. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 thông qua công tác kiểm dịch y tế đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khu đường bộ, đường st, đường thủy và đưng hàng không.

2. Đảm bảo an toàn phòng chng COVID-19 cho các lực lượng tham gia thực hiện công việc tại cửa khẩu.

II. Đối tượng áp dụng

1. Người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, thành viên tham gia và phương tiện vận chuyn hàng hóa đến từ hoặc từng đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19, cụ thể bao gồm:

- Lái xe, chủ hàng, chủ xe, nhân viên xếp dỡ hàng hóa, người giao hàng đi theo xe và xe ô tô vận chuyn hàng hóa đường bộ.

- Nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàu liên vận quốc tế chở hàng qua cửa khu biên giới.

- Thuyền viên, người đi theo tàu (không bao gồm hành khách) và tàu thuyền, phương tiện vận tải đường thủy (gọi tắt là tàu thuyền) chở hàng.

- Tổ bay và tàu bay chở hàng.

(Sau đây gọi tắt là người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hóa).

2. Cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khu: Hải quan, kiểm hóa, biên phòng; an ninh hàng không, kỹ thuật mặt đất; cảng vụ, hoa tiêu, đại lý hàng hải hoặc người được ủy quyền làm thủ tục; kiểm dịch y tế biên giới, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật; đơn vị y tế tại cửa khẩu; trạm vận tải đường bộ; bốc xếp hàng hóa tại cảng; cung ứng hàng hải và dịch vụ tại cảng; khu lưu trú tạm thời và các đối tượng có liên quan khác.

III. Người điều khiển phương tiện và phương tiện vận chuyển hàng hóa đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19

1. Người điều khiển phương tiện:

1.1. Trước khi tham gia điều khiển phương tiện đến quốc gia, vùng lãnh thcó dịch COVID-19: Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có st hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động ở nhà theo dõi sức khỏe, thông báo cho đơn vị quản lý (nếu có) và đến cơ quan y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nht 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khun trên 60% nng độ cồn, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), đảm bảo ăn uống hp vệ sinh, đủ dinh dưng.

1.2. Khi tham gia điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đến quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 và trở về Việt Nam

- Chỉ được chở hàng đến khu vực giao, nhận hàng hóa ở khu vực cửa khẩu đường sắt, đường bộ, cảng hàng không, cảng biển, không đi sâu vào nội địa. Hạn chế rời khỏi phương tiện khi chờ lấy hàng hoặc chờ dỡ hàng. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Mặc quần áo phòng hộ, đeo khẩu trang đúng cách, kính, mũ, găng tay, bao giầy khi đến cửa khu, cảng bin hoặc trước khi rời tàu bay nếu là người điều khiển tàu bay. Khi về Việt Nam hoặc trước khi vào tàu bay nếu là người điều khiển tàu bay đbay về, phải loại bỏ quần áo phòng hộ, khẩu trang, kính mũ găng tay để thải bỏ tại khu vực lưu trú tạm thời của cửa khẩu, cảng và thực hiện kiểm dịch y tế theo quy định.

- Tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì thông báo cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế để xử lý kịp thời.

- Thực hiện đy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), đảm bảo ăn uống hp vệ sinh, có cốc uống dùng riêng, đựng khẩu trang và khăn giấy thải bỏ vào các túi đựng rác kín. Bỏ túi rác vào nơi quy định và ra tay.

- Khi phải rời khỏi phương tiện: Hạn chế đến các khu vực tập trung đông người; giữ khoảng cách an toàn 1,5-2m khi tiếp xúc với người khác.

- Người điều khiển phương tiện (đường bộ, đường thủy, đường sắt) thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trên không bị cách ly khi trở về, phải tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và kịp thời báo ngay cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biu hiện sốt hoặc ho, khó thở.

- Người điều khiển phương tiện đường hàng không về Việt Nam khi rời khỏi khu vực cửa khẩu phải thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định, lựa chọn; thực hiện lấy xét nghiệm COVID-19 ngay khi về cơ sở cách ly. Nếu ở Việt Nam quá 5 ngày thì tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (nếu lần 1 có kết quả âm tính). Trường hp kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như trường hợp dương tính theo quy định.

Người điều khiển phương tiện đường hàng không chỉ được cấp phép bay chuyến tiếp theo nếu đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong vòng 5 ngày (tính từ khi ngày lấy mẫu lần cuối đến ngày dự kiến rời Việt Nam).

2. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được khử khuẩn cả hai chiều (chiều đi và chiều đến) tại khu vực cửa khẩu theo quy định.

IV. Người điều khiển phương tiện, phương tiện vận chuyển hàng hóa đến từ hoặc từng đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19

1. Đối với người điều khiển phương tiện

- Chỉ được chở hàng đến và hoạt động trong khu vực giao hàng khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, không đi sâu vào nội địa.

- Khi đến cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, người điều khiển phương tiện nên hạn chế ra khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa. Nếu ra khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định.

- Sau khi rời khỏi phương tiện vận chuyển hàng hóa, người điều khiển phương tiện sẽ phải di chuyển ra khu lưu trú tạm thời trong khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển để làm thủ tục kiểm dịch y tế theo quy định.

- Khi đến khu vực kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm dịch trước khi thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

- Đồ bảo hộ, kính mũ khẩu trang, bao giầy được cởi bỏ và để trong túi có dán nhãn chất thải lây nhiễm trong khu lưu trú tạm thời. Túi được đặt trong thùng có nắp đậy và dán nhãn theo đúng quy định về rác thải lây nhiễm.

- Vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay vi xà phòng, đeo khẩu trang và thực hiện đúng các quy định trên phương tiện vận chuyển hàng hóa hoặc trong khu vực lưu trú tạm thời tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không.

- Trường hp người điều khiển phương tiện có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi trên đường đi hoặc phát hiện khi thực hiện kiểm dịch y tế phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

- Đối vi các phương tiện vận chuyển có các điều kiện cho người điều khiển lưu trú thì được phép ở ngay trên phương tiện, không bắt buộc phải tới các khu lưu trú tạm thời.

- Trong thời gian tàu thuyền neo đậu, bốc xếp hàng hóa:

+ Đối với thuyền viên nước ngoài, không giải quyết cho thuyền viên, người đi theo tàu lên bờ;

+ Đối với thuyền viên quốc tịch Việt Nam có nhu cầu thay đổi thuyền viên, thuyền viên hết hp đồng lao động, thuyền viên có nhu cầu hồi hương hoặc qua cửa khẩu khác, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố có cửa khẩu đường thủy mà tàu thuyền đang neo đậu xem xét, quyết định bố trí địa điểm cách ly phù hp. Thuyền viên ri tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế, cách ly tập trung 14 ngày (kể từ ngày rời tàu) và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

- Trường hp đặc biệt thuyền viên phải đi cấp cứu thì thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế và y tế địa phương.

- Người điều khiển phương tiện đường hàng không đến Việt Nam: sau khi nhập cảnh Việt Nam, rời khỏi khu vực cửa khẩu phải thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định, lựa chọn; thực hiện lấy xét nghiệm COVID-19 ngay khi về cơ sở cách ly. Nếu ở Việt Nam quá 5 ngày thì tiếp tục lấy mu xét nghiệm ln 2 (nếu ln 1 có kết quả âm tính). Trường hp kết quả xét nghiệm dương tính vi SARS-CoV-2 thì xử lý như trường hp dương tính theo quy định.

Người điều khiển phương tiện đường hàng không đã đến Việt Nam chỉ được cấp phép tiếp tục bay chuyến tiếp theo nếu đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong vòng 5 ngày (tính từ khi ngày lấy mẫu lần cuối đến ngày dự kiến điều khiển ri Việt Nam).

2. Đối với phương tiện

- Bố trí khu vực đỗ và dỡ hàng riêng, gần khu lưu trú tạm thời (nếu được) và phù hp với thực tế khu vực cửa khu, thuận lợi cho tchức kim dịch y tế thực hiện nhiệm vụ.

- Khử trùng phương tiện vận chuyển và hàng hóa khi đến khu vực cửa khẩu Việt Nam theo quy định. Đối với tàu thuyền, phương tiện vận tải đường thủy, việc khử khuẩn được áp dụng với các khu vực có tiếp xúc trực tiếp với người điều khiển phương tiện, không bt buộc phải áp dụng đối vi các khu vực khác. Đối với tàu thuyền, phương tiện vận tải đường thủy vào sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thì tiến hành khử khuẩn toàn bộ trước khi đội ngũ sửa chữa, bảo dưỡng bắt đầu thực hiện công việc.

- Khử trùng xe chuyên chở người điều khiển phương tiện từ địa điểm đỗ vào khu lưu trú tạm thời. Sau mỗi lần thực hiện chuyên chở: vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí bị nhiễm bẩn.

V. Đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu

1. Trước khi làm việc

- Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động nhà, theo dõi sức khỏe và thông báo cho đơn vị quản lý. Nếu cần thiết, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị;

- Chuẩn bị các trang bị cần thiết đủ cho thời gian làm việc: Nước uống hp vệ sinh và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh); khăn giấy, khu trang, găng tay, sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn; quần áo sử dụng riêng khi làm việc,...

2. Trong khi làm việc

- Người trực tiếp tiếp xúc với người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hàng hóa phải sử dụng khu trang, găng tay đúng cách. Sử dụng găng tay phù hp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thưng xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khun; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm. Không khạc nhổ bừa bãi.

- Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay) khi phải tiếp xúc với trường hp nghi ngờ mắc bệnh.

- Chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân: che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hp. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng; ăn chín, ung chín và đảm bảo chế độ ăn ung đầy đủ dinh dưỡng;

- Trong quá trình làm việc nếu thấy có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thcần thông báo vi đơn vị quản lý và cơ quan kiểm dịch y tế biên giới tại khu vực cửa khu, cảng, nhà ga đxử lý theo quy định.

3. Khi kết thúc ca làm việc

Thải bỏ khẩu trang (nếu khẩu trang dùng một lần) vào thùng đựng rác có đậy np kín hoặc giặt khu trang bng xà phòng và phơi khô đsử dụng lại (đối với khẩu trang sử dụng nhiều lần)

Không mặc quần áo sử dụng khi làm việc về nhà; Đquần áo đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mi ca làm việc.

VI. Yêu cầu đối với khu lưu trú tạm thời

1. Sắp xếp người điều khiển phương tiện ở vào khu lưu trú tạm thời ở khu vực cửa khẩu tốt nhất đảm bảo mi người 1 phòng; trong trường hp phải lưu trú theo nhóm, tốt nhất khoảng cách giữa các giưng/vị trí nghỉ phải cách nhau ti thiểu 01 m trở lên.

2. Địa điểm: Trong khu vực cảng, cửa khẩu, nhà ga hoặc khu vực do Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố chỉ định, lựa chọn (phải gần khu vực cảng, cửa khẩu, nhà ga). Khu lưu trú tạm thời phải đặt dưới sự giám sát, quản lý, đảm bảo an toàn an ninh của chính quyền địa phương.

3. Hình thức: Cố định hoặc lưu động phù hp với điều kiện thực tế tại khu vực cảng, cửa khẩu, nhà ga.

4. Hướng dẫn các quy định đối với người điều khiển phương tiện ở khu lưu trú tạm thời

- Người điều khiển phương tiện được hướng dẫn các biện pháp tự phòng bệnh và phòng lây nhiễm cho người khác bao gồm: tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày (sáng, chiều), tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn trong trường hp không có xà phòng. Người điều khiển phương tiện cần thông báo cho cán bộ y tế ngay khi có một trong những triệu chứng nghi ngờ như sốt hoặc ho, khó thở.

- Người điều khiển phương tiện ở khu lưu trú tạm thời thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Đối với các rác thải sinh hoạt khác, thu gom vào các thùng đựng rác thải thông thường.

- Không ra khỏi vị trí lưu trú tạm thời trong thi gian lưu trú; Tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác trong khu vực lưu trú tạm thời. Đơn vị quản lý khu vực lưu trú tạm thời cần có phương án đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ quy định của khu vc lưu trú tạm thời đối với người điều khiển phương tiện.

- Được cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm hàng ngày, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt. Không tchức ăn uống tập trung đông người trong khu vực lưu trú tạm thời.

5. Quy định đối với cán bộ y tế và nhân viên làm việc tại khu vực lưu trú tạm thời

Theo dõi tình trạng sức khỏe và thân nhiệt người điều khiển phương tiện ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày, báo cáo kết quả theo dõi hàng ngày cho tổ chức kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga hoặc cơ quan y tế dự phòng địa phương tại khu vực lưu trú tạm thi.

6. Phòng chống lây nhiễm tại khu vực lưu trú tạm thời

- Các cơ sở lưu trú tạm thi phải đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm tại cơ sở bằng việc thực hiện vệ sinh thông khí, thông thoáng nơi lưu trú, tăng cưng thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa. Hằng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng, khu vực lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch sát khun.

- Cung cấp khẩu trang và hướng dẫn người điều khiển phương tiện sử dụng khẩu trang đúng cách.

- Tại các khu vệ sinh phải bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khun tay nhanh.

- Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người điều khiển phương tiện tại khu lưu giữ tạm thời được thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải lây nhiễm, cụ thể như sau: Túi đựng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng được đựng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh phải được buộc kín miệng và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ hai, thu gom vào thùng đựng chất thải lây nhiễm.

- Thùng đựng chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có lắp bánh xe và được vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời ít nhất 2 lần/ngày.

- Chất thải lây nhiễm phải được vận chuyển đi xử lý ngay trong ngày. Các thùng đựng chất thải lây nhiễm phải được khử khuẩn bằng dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo hoạt tính ngay sau khi sử dụng.

- Các chất thải sinh hoạt khác được thu gom, vận chuyển, xử lý như chất thải thông thường.

- Phương tiện vận chuyển người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải được khử trùng theo đúng quy định.

- Vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, bát đĩa, cốc chén đưc giặt, rửa bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

- Người không phận sự không được vào khu vực lưu trú tạm thời.

7. Xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại khu vực lưu trú tạm thời

- Nếu phát hiện có trường hp nghi ngờ mắc bệnh, người quản lý khu vực lưu trú tạm thời báo cáo ngay cho cơ quan kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khu, nhà ga để hướng dẫn xử lý kịp thời hoặc cơ quan y tế dự phòng địa phương tại khu vực lưu trú tạm thời.

- Chuyển nhng người cùng phòng với người nghi ngờ mắc bệnh sang khu vực riêng.

- Cơ quan kiểm dịch y tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga tiến hành xử lý, khử khuẩn khu vực lưu trú của người nghi ngờ mc bệnh theo đúng quy định.

VII. Khử khuẩn hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận chuyển hàng hóa

1. Khử khuẩn hàng hóa nhập khẩu

- Đảm bảo hàng hóa được bao gói kín, không rò rỉ, không ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa bên trong khi thực hiện khử khuẩn. Thực hiện khử khuẩn toàn bộ bề mặt thùng, kiện hàng bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành.

- Đối với hàng hóa là động vật, thực vật, thực phẩm, không thể tiến hành khử khuẩn bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.

2. Khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng hóa

2.1. Khử khuẩn tàu bay thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, quy định của hãng hàng không hoặc Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

2.2. Ngay sau khi hoàn thành bốc dỡ hàng hóa, tiến hành khử khuẩn toàn bộ những vị trí, bề mặt của phương tiện giao thông đường bộ, tàu hỏa, tàu thuyền có tiếp xúc với người bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành.

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải

- Phối hp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phtrong việc chỉ định, lựa chọn cơ sở cách ly; rà soát xét nghiệm của Tổ bay trước khi cấp phép bay.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không theo hướng dẫn này.

2. Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố

- Phối hợp vi Bộ Giao thông vận tải chỉ định, lựa chọn cơ sở cách ly; ra quyết định cách ly tổ bay theo quy định.

- Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện các thủ tục kiểm dịch y tế; thực hiện việc cách ly, giám sát sức khỏe người cách ly; xét nghiệm cho các thành viên tổ bay theo hưng dẫn. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc có ca dương tính thực hiện khoanh vùng, dập dịch theo quy định.

- Căn cứ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này tại các khu vực cửa khu trên địa bàn; tchức kiểm tra giám sát và kịp thi báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (qua Bộ Y tế - Cơ quan thường trực) để có các phương án xử lý kịp thời với tình hình thực tế.

3. Tổ chức kiểm dịch y tế quốc tế tại khu vực cửa khẩu

- Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại khu vực cửa khẩu, theo quy định.

- Phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cửa khẩu xây dng hưng dẫn cụ thể công tác kiểm dịch y tế phòng, chống COVID-19 tại cửa khẩu để thực hiện cho phù hp vi tình hình thực tế tại địa bàn.

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan hướng dẫn việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cho các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan tại khu vực cửa khẩu để bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19 hiệu quả.

4. Đơn vị quản lý, doanh nghiệp khai thác tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển

- Tổ chức và phối hp với các đơn vị liên quan thiết lập khu vực lưu trú tạm thời và đảm bảo phòng chống lây nhiễm tại khu vực này.

- Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện.

5. Cơ quan quản lý của từng lực lượng tại cửa khẩu

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người lao động thuộc phạm vi quản lý tại khu vực cửa khẩu:

- Bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn;

- Cung cấp khu trang, găng tay và các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn,... bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường hoặc các dung dịch sát khuẩn;

- Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc;

- Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tbảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh;

- Khi có trường hp cán bộ, nhân viên nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế, tổ chức kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng, cửa khẩu, nhà ga để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để nghiên cứu, giải quyết./.

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2553/QD-BYT

Hanoi, June 18, 2020

 

DECISION

PROMULGATING INTERIM GUIDELINES ON HEALTH QUARANTINE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL APPLICABLE TO FREIGHT VEHICLES AND OPERATORS THEREOF AT LAND, RAILWAY, WATER AND AIR CHECKPOINTS

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 89/2018/ND-CP dated June 25, 2018 providing guidelines for implementation of the Law on Prevention and Control of Infectious Disease regarding the border health quarantine;

Pursuant to the Government’s Decree No.75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Health;  

According to the COVID-19 situation and the Prime Minister’s directions on resolution of difficulties in export, import and cross-border freight transport;

At the request of the General Director of General Department of Preventive Medicine, Ministry of Health,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Promulgated together with this Decision are the interim guidelines on health quarantine for COVID-19 prevention and control applicable to freight vehicles and operators thereof at land, railway, water and air checkpoints.

Article 2. The guidelines promulgated together with this Decision take effect from the date on which the Decision is signed and supersede the guidelines promulgated together with Official Dispatch No. 829/BYT-MT dated 21/2/2020 by the Ministry of Health on guidelines for border health quarantine for COVID-19 prevention and control applicable to freight vehicles and operators thereof.

Article 3. Head of Office of the Ministry of Health; Chief Inspector of the Ministry of Health; heads of affiliates of the Ministry of Health; heads of Institutes of Hygiene and Epidemiology; heads of Pasteur Institutes; directors of hospitals affiliated to the Ministry of Health; Directors of Departments of Health; heads of health units of other ministries; and heads of relevant units shall implement this Decision./.

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Do Xuan Tuyen

 

INTERIM GUIDELINES

HEALTH QUARANTINE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL APPLICABLE TO FREIGHT VEHICLES AND OPERATORS THEREOF AT LAND, RAILWAY, WATER AND AIR CHECKPOINTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Scope

1. Prevent and control COVID-19 via health quarantine of freight vehicles and operators thereof at land, railway, water and air checkpoints.

2. Protect workers at checkpoints from COVID-19.

II. Regulated entities

1. Freight vehicle operators, service staff, transport participants and freight vehicles travelling from or through any country or territory infected with COVID-19, namely:

- Drivers, goods owners, vehicle owners, persons loading and unloading goods, delivery persons travelling with vehicles and freight automobiles.

- Railway workers serving the operation of international freight trains through checkpoints.

- Watercraft crew members, persons travelling with watercrafts (excluding passengers) and freight watercrafts.

- Flight crews and freight aircrafts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Officials and workforces at checkpoints, including customs staff, goods inspectors, border guards; aviation security forces, technicians, ground staff; maritime administration staff, maritime pilots, ship agents or persons authorized to carry out procedures; border health quarantine staff, animal quarantine staff, plant quarantine staff; healthcare workers at checkpoints; road transport hubs; goods loaders at ports; ship supply and service providers at ports; workers in lodgings and other relevant individuals.

III. Vehicle operators and freight vehicles travelling to countries and territories infected with COVID-19

1. For vehicle operators:

1.1. Before driving their vehicles to countries and territories infected with COVID-19: self-monitor their health conditions; if they have fever or cough, breathing difficulty or fatigue, they should stay home, monitor their health, inform their managers (if any) and visit health authority for medical examination, advice and treatment. Take all personal hygiene measures recommended by the Ministry of Health (frequently wash hands with soap for at least 30 seconds or use hand sanitizer containing more than 60% alcohol, maintain cough and sneezing hygiene, etc.) and have a healthy diet.

1.2. When driving their vehicles to countries and territories infected with COVID-19 and returning to Vietnam

- They may take the goods to only delivery areas in railway and land checkpoints, airports and seaports. Do not travel further inland. Avoid leaving their vehicles while waiting for the goods to be delivered or unloaded. Increase use of remote communications equipment to limit direct contact.

- Wear protective suit, face mask, goggles, headwear, gloves and shoe covers properly when arriving at the checkpoint or seaport or before leaving the aircraft (for aircraft pilots). When travelling back to Vietnam or before entering the aircraft (for aircraft pilots) for the flight back to Vietnam, remove and discard protective suit, face mask, goggles, headwear and gloves in the lodging area of the checkpoint or port and comply with health quarantine requirements.

- Self-monitor their body temperature and health condition on a daily basis; if developing fever or cough, breathing difficulty or fatigue, inform their managers and health authority for timely handling.

- Take all personal hygiene measures recommended by the Ministry of Health (frequently wash hands with soap for at least 30 seconds or use hand sanitizer containing more than 60% alcohol, maintain cough and sneezing hygiene, etc.), ensure food safety, use a separate cup, and discard face masks and tissues into garbage bags. Close and dispose of the bags at designated locations and wash hands.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Operators of road vehicles, watercrafts and railway vehicles who properly comply with all abovementioned regulations will not be placed under quarantine upon their return and must monitor their health for 14 days and promptly notify their managers and local health authority if developing fever or cough or breathing difficulty.

- Aircraft pilots returning to Vietnam shall undergo quarantine in a quarantine facility designated by the provincial People’s Committee after leaving the checkpoint; and be tested for COVID-19 immediately after they arrive at the quarantine facility. If they stay in Vietnam for more than 5 days, they shall be tested for COVID-19 a second time (if testing negative in the first time). Any person testing positive for COVID-19 shall be handled according to regulations.

Aircraft pilots will be permitted to operate the next flight if they are tested for COVID-19 no earlier than 5 days before the provisional departure date.

2. Freight vehicles must be disinfected at checkpoints for both inbound and outbound trips according to regulations.

IV. Vehicle operators and freight vehicles travelling from or through countries and territories infected with COVID-19

1. For vehicle operators:

- They may take the goods to and operate in only delivery areas in land and railway checkpoints, airports and seaports. Do not travel further inland.

- While they are at land or railway checkpoints, airports and seaports, avoid getting out of their vehicles. If getting out, they must wear a face mask and disinfect their hands according to regulations.

- After getting out of their vehicles, they must visit the lodging area of the land or railway checkpoint, airport or seaport to undergo health quarantine according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Discard protective suits, goggles, headwear, face masks and shoe covers in biohazard bags in the lodgings. These bags shall be placed in containers with lids and labeled according to regulations on biohazard waste.

- Maintain personal hygiene, regularly wash hands with soap, wear face masks and properly comply with regulations while staying in their vehicles or lodgings of land or railway checkpoints, seaports and airports.

- Any vehicle operator having fever or cough, breathing difficulty or fatigue during the trip or found to have any of these symptoms during health quarantine shall undergo medical quarantine according to regulations.

- Operators of vehicles capable of accommodating them may stay on their vehicles and are not required to stay in lodgings.

- While watercrafts are anchored or having goods loaded onto:

+ Foreign crew members and persons travelling with watercrafts may not go on land;

+ For Vietnamese crew members to be replaced, crew members whose labor contracts have expired and crew members wishing to return home or travel to another checkpoint, the steering committee for COVID-19 prevention and control of the province where the water checkpoint in which the watercraft is anchored is located shall consider and decide to provide a suitable quarantine area.  Crew members getting on land must undergo health quarantine and centralized quarantine for 14 days (starting from the date on which they leave their watercrafts) and be tested according to regulations.

- Crew members needing emergency aid shall be handled in compliance with requirements of international health quarantine authority and local health authority.

- Pilots of aircrafts landing in Vietnam shall undergo quarantine in a quarantine facility designated by the provincial People’s Committee after entering Vietnam and leaving the checkpoint; and be tested for COVID-19 immediately after they arrive at the quarantine facility. If they stay in Vietnam for more than 5 days, they shall be tested for COVID-19 a second time (if testing negative in the first time). Any person testing positive for COVID-19 shall be handled according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For freight vehicles:

- Be provided with a separate parking and unloading area near lodgings (if possible) and as appropriate to the actual situation at the checkpoint and operations of health quarantine authority.

- Freight vehicles and goods thereof must be disinfected upon their arrival at Vietnamese checkpoints according to regulations. For watercrafts, only areas having direct contact with their operators are required to be disinfected. For watercrafts visiting a checkpoint for regular maintenance or repair, they shall be fully disinfected before maintenance or repair workers begin their work.

- Vehicles transporting vehicle operators from the parking areas of their vehicles to lodgings must be disinfected. Door handles, seats, windows, floor and air conditions of these vehicles and contaminated areas shall be cleaned and disinfected after each trip.

V. Protection from COVID-19 for workers at checkpoints

1. Before work

- Self-monitor their health; if having fever or cough, breathing difficulty or fatigue, they should stay home, monitor their health and inform their managers. If necessary, they should visit a healthcare facility for examination, advice and treatment;

- Prepare all equipment necessary for working time such as clean drinking water and cup for personal use; tissue papers, face masks, gloves, hand sanitizer containing alcohol; clothes worn only for work, etc.

2. During work

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Use personal protective equipment (including face masks, goggles, headwear and gloves) when coming into contact with suspected cases.

- Proactively take personal protective measures such as covering the nose and mouth when coughing or sneezing, preferably with a towel or handkerchief, or with a shirt sleeve to prevent respiratory fluids from spreading. Properly discard tissues used to wipe the nose or mouth into waste containers, wash hands with soap, eat fully cooked food, drink boiled water and have a healthy diet;

- If developing fever, cough or breathing difficulty during work, inform their managers and border health quarantine authority at the checkpoint, port or transport hub for handling according to regulations.

3. Upon end of working shift

Discard disposable face masks into waste containers with lids or wash reusable face masks with soap and dry them.

Do not wear work clothes back home; put used clothes in tightly closed bags and wash them after each shift.

VI. Requirements for lodgings

1. Arrange for vehicle operators’ stay in lodgings, preferably one person per room; in case where the operators have to stay together, their beds/ resting spots must be at least 01m apart.

2. Location: lodgings shall be located on the premises of ports, checkpoints or transport hubs or in areas designated by the provincial steering committee for COVID-19 prevention and control (near ports, checkpoints or transport hubs). Local governments shall supervise and manage lodgings and preserve the safety and security thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Guidelines on regulations for vehicle operators staying in lodgings

- Vehicle operators shall be provided with instructions on how to protect themselves and other people from COVID-19, including instructions on how to self-check body temperature at least twice a day (morning and afternoon), self-monitor their health conditions, take person hygiene measures, wear face masks, frequently wash hands with soap for at least 30 seconds or hand sanitizer if there is no soap. Vehicle operators shall inform healthcare workers immediately if developing a suspicious symptom such as fever, cough or breathing difficulty.

- Vehicle operators staying in lodgings shall discard used face masks, towels and tissues used to wipe the nose or mouth into biohazard waste containers that have lids and are lined with biohazard garbage bags. Other domestic wastes shall be discarded in common waste containers.

- Do not leave their lodgings during their stay. Avoid having direct contact with other people in their lodgings. Lodging management units shall have plans to ensure that vehicle operators comply with regulations of their lodgings.

- Vehicle operators shall be provided with daily meals meeting food safety requirements and facilities essential for daily living. They may not eat or drink in groups in their lodgings.

5. Regulations for healthcare officials and workers in lodgings

Monitor and report health condition and body temperature of vehicle operators at least twice a day (morning and afternoon) to health quarantine authority at ports, checkpoints and transport hubs or local preventive medicine authority.

6. Infection prevention in lodgings

- Lodgings must ensure infection prevention in their facilities by cleaning, proper ventilation and limiting use of air conditioners. Clean the floor, door knobs and surfaces of objects in rooms and lodgings using soap or common cleaning agents or disinfectant solutions on a daily basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Restrooms must have hand washing stations with soap or hand sanitizer.

- Used face masks, towels and tissues used to clean the nose or mouth from vehicle operators in lodgings must be collected, transported and treated as biohazard waste as follows: the face masks, towels and tissues shall be discarded into a biohazard waste container that has a lid and is lined with a biohazard bag; this bag shall then be tied, placed inside another biohazard bag and collected into a biohazard waste container.

- Biohazard waste containers must be made of a sturdy material, have tightly fit lids and wheels and be moved to the temporary waste storage area at least twice a day.

- Biohazard waste must be transported and treated within the day. Biohazard waste containers must be disinfected with a disinfectant solution containing 0,05% active chlorine immediately after use.

- Other domestic wastes shall be collected, transported and treated as common waste.

- Vehicles transporting confirmed or suspected cases shall be disinfected according to regulations.

- Personal items such as clothes, blankets, mosquito nets and eating utensils shall be washed or cleaned with soap or common cleaning agents.

- Unauthorized persons may not enter lodgings.

7. Handling upon detection of suspected cases in lodgings

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Move all roommates of the suspected case to another area.

- Health quarantine authority at the port, checkpoint or transport hub shall handle and disinfect the area where the suspected case stays according to regulations.

VII. Disinfection of imports and freight vehicles

1. Import disinfection

- Ensure that goods packaging is properly closed and leak-proof and goods quality will not be affected by disinfection. Disinfect all cargo surfaces using a disinfectant solution containing 0,05% active chlorine or similar germicidal preparations granted marketing authorization by the Ministry of Health.

- Animals, plants and food that cannot be disinfected using household and medical germicidal chemicals or preparations shall abide by regulations of the Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Industry and Trade.

2. Freight vehicle disinfection

2.1. Aircrafts shall be disinfected according to guidelines from the World Health Organization and regulations from airlines or International Civil Aviation Organization (ICAO).

2.2. Immediately after goods are unloaded, disinfect all surfaces of road vehicles, railway vehicles and watercrafts that come into contact with people using a disinfectant solution containing 0,1% active chlorine or other similar germicidal preparations granted marketing authorization by the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministry of Transport shall:

- Cooperate with the provincial People's Committee in designating quarantine facilities; and reviewing test results of flight crews before granting flight permission.

- Cooperate with relevant regulatory bodies in providing guidelines on health quarantine for COVID-19 prevention and control applicable to freight vehicles and operators thereof at land, railway, water and air checkpoints in compliance with the guidelines herein.

2. Provincial People’s Committees shall:

- Cooperate with the Ministry of Transport in designating quarantine facilities and issuing flight crew quarantine decisions as per regulations.

- Direct Departments of Health to carry out health quarantine procedures; medical quarantine and health monitoring for quarantined persons; and testing for flight crew members according to guidelines. Upon detection of a suspected or confirmed case, identify and eliminate the outbreak as per regulations.

- Based on directions from the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and guiding documents of the Ministry of Health, provincial People's Committees shall direct relevant units in their provinces to implement the guidelines herein at checkpoints in their provinces; inspect, supervise and report on such implementation to the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control (via the Ministry of Health - the standing body) to adopt response plans promptly.

3. International health quarantine authority at checkpoints shall:

- Ensure workforce and equipment for health quarantine at checkpoints according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with relevant units in providing guidance on use of protective equipment for relevant regulatory bodies, units, organizations and individuals at checkpoints to ensure efficient COVID-19 prevention and control.

4. Management units of and enterprises operating at land and railway checkpoints, airports and seaports shall:

- Organize and cooperate with relevant units in lodging establishment and infection prevention in lodgings.

- Propagate guidelines.

5. Management body of each force at checkpoints shall:

Ensure safe working conditions and protection from COVID-19 for workers under their management at checkpoints.

- Provide hand washing stations with water and soap or hand sanitizing products containing alcohol;

- Provide workers with face masks, gloves and personal protective equipment;

- Maintain hygiene, regularly clean the floor and disinfect surfaces of objects in workplaces such as door knobs, elevator buttons, shared phones, computer keyboards, tables, etc. using soap or common cleaning agents or disinfectant solutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide workers with regulations and instructions on self-protection and proper compliance with the Ministry of Health’s recommendations when developing a suspicious symptom or having contact with a suspected case;

- Upon detection of an official or worker suspected to have contracted the disease, notify health authority and international health quarantine authority at the port, checkpoint or transport hub for guidance and handling as per regulations.

During implementation of these guidelines, any difficulty arising should be reported to the Ministry of Health (General Department of Preventive Medicine) for research and resolution./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2553/QĐ-BYT ngày 18/06/2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.118

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!