Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2235/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8601/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung chính sau:

- Mức vốn đầu tư: 155,85 triệu USD, trong đó vốn vay từ nguồn Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) là 142,24 triệu USD, vốn đối ứng là 13,60 triệu USD do ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục tiêu của Dự án:

+ Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực giao thông và rút ngắn thời gian đi lại trên tuyến đường từ phía tây sang phía đông thành phố và ngược lại; đảm bảo cung cấp vận chuyển khách nhanh và đáng tin cậy; xe buýt trở thành phương án thay thế các phương tiện giao thông tư nhân nhờ sự hấp dẫn và chất lượng cao sẽ được nhân rộng trên các tuyến khác của thành phố trong thời gian tới; góp phần giải quyết các điểm ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm; giảm số lượng tai nạn giao thông trên hành lang dự án.

+ Mục tiêu cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách tiếp cận với hành lang xe buýt nhanh BRT, đảm bảo cho tuyến xe buýt nhanh BRT hoạt động tối đa được công suất ngay trong giai đoạn đầu của dự án, tăng hiệu quả đầu tư của dự án, giảm mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông cá nhân

- Kết quả chủ yếu của dự án: Các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến được xây dựng và cải tạo để phục vụ hành khách tiếp cận sử dụng tuyến xe buýt nhanh BRT và các phương tiện giao thông công cộng; tăng khả năng kết nối các tuyến xe buýt, cung cấp thông tin hành trình chính xác cho người dân tại các trạm dừng; tổ chức giao thông đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho thành phố; các đơn vị liên quan trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường năng lực về quản lý dự án; quy hoạch và quản lý giao thông công cộng ở đô thị.

- Thời hạn thực hiện Dự án: 04 năm, 2014-2019.

- Cơ chế tài chính:

+ Vốn vay WB (nguồn IBRD): thực hiện cơ chế cho vay lại.

+ Vốn đối ứng do Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh văn kiện theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng các quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ làm cơ sở đàm phán khoản vay dự án.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định điều kiện vay lại cụ thể cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.784
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25