Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2015 sử dụng một phần vốn dư giai đoạn 1 để chuẩn bị giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2025/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2025/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬ DỤNG MỘT PHẦN VỐN DƯ GIAI ĐOẠN 1 ĐỂ CHUẨN BỊ GIAI ĐOẠN 2 CỦA DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 217 DO ADB TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ngun hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ngun vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8339/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 10 năm 2015, giải trình của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản số 12491/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015, 13362/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2015 và 14776/BGTVT-CQLXD ngày 06 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý sử dụng vốn dư của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217, giai đoạn 1 (1,587 triệu USD vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 0,238 triệu USD vốn đối ứng) để thực hiện công tác chuẩn bị dự án giai đoạn 2 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Đồng ý kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật và cắm cọc giải phóng mặt bằng theo hình thức bổ sung hợp đồng cho Tư vấn giai đoạn 1 để thực hiện công tác chuẩn bị dự án giai đoạn 2, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thực hiện Dự án. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho hoạt động nói trên, bảo đảm minh bạch và tiết kiệm chi phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng
Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2025/QĐ-TTg năm 2015 sử dụng một phần vốn dư giai đoạn 1 để chuẩn bị giai đoạn 2 của Dự án Nâng cấp Quốc lộ 217 do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69