Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1848/QĐ-BGTVT năm 2007 phê duyệt điều chỉnh tách kinh phí giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập của dự án khôi phục cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1848/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 25/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TÁCH KINH PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH TIỂU DỰ ÁN ĐỘC LẬP CỦA DỰ ÁN KHÔI PHỤC CÁC CẦU TRÊN QUỐC LỘ 1 - GĐIII
(Gồm 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ văn bản của Thủ tướng Chính phủ số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 về việc thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông;

Căn cứ văn bản số 8161/BGTVT-CGĐ ngày 27/12/2006 của Bộ GTVT về việc triển khai văn bản số 1665/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-GTVT ngày 25/4/2003 của Bộ GTVT về việc đầu tư xây dựng 17 cầu trên quốc lộ 1A - Giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 10/3/2006 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1 - giai đoạn III;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGTVT ngày 02/01/2007 của Bộ GTVT về việc tách kinh phí giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập của dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau;

Xét tờ trình số 1062/PID3-TCKT ngày 08/6/2007 và văn bản số 1139/PID3 ngày 19/6/2007 của Ban QLCDA 18 về việc xin phê duyệt điều chỉnh tách kinh phí giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập cho 4 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu thuộc dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (Kèm theo các văn bản duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng của các Tỉnh);

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tách kinh phí giải phóng mặt bằng cho 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu thuộc dự án khôi phục các cầu trên quốc lộ 1 - giai đoạn III, đoạn Cần Thơ - Cà Mau, với kinh phí là 421.415 triệu đồng.

(Bốn trăm hai mươi mốt tỷ, bốn trăm mười lăm triệu đồng)

Trong đó:

+ Thành phố Cần Thơ: 183.283 triệu đồng.

+ Tỉnh Hậu Giang: 98.227 triệu đồng.

+ Tỉnh Sóc Trăng: 64.356 triệu đồng.

+ Tỉnh Bạc Liêu: 75.549 triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung khác vẫn tuân thủ theo Quyết định số 04/QĐ-BGTVT ngày 02/01/2007.

Điều 3. UBND thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng theo quy định hiện hành; Ban QLCDA 18 có nhiệm vụ phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện theo đúng luật định hiện hành của Nhà nước.

- Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban QLCDA 18 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ KH & ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND TP Cần Thơ;
- UBND tỉnh Hậu Giang;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Ban QLCDA 18;
- Lưu VT, Vụ KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1848/QĐ-BGTVT năm 2007 phê duyệt điều chỉnh tách kinh phí giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập của dự án khôi phục cầu trên Quốc lộ 1 - giai đoạn III do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242