Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1605/QĐ-BGTVT năm 2010 đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1605/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1605/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÓNG BẾN CẢNG NHẬT LỆ THUỘC CẢNG BIỂN QUẢNG BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;
Căn cứ văn bản số 8256/UBND ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của: Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 479/CHHVN-PC ngày 16/3/2010, văn bản 906/CHHVN-PC ngày 07/5/2010; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 657/CĐTNĐ-QLHT ngày 31/5/2010; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Bình tại văn bản số 10/2010/CV-CQB ngày 11/5/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Quảng Bình kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Chuyển tuyến luồng hàng hải từ cửa sông Nhật Lệ đến đường thẳng cắt ngang sông cách mép cầu cảng Nhật Lệ - 200m về phía thượng lưu thành tuyến đường thủy nội địa quốc gia (bổ sung vào Danh mục các tuyến đường thủy nội địa quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) và giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức tiếp nhận quản lý, bảo trì theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bàn giao nguyên trạng công tác quản lý khai thác tuyến luồng (bao gồm hồ sơ quản lý, báo hiệu hàng hải, trạm quản lý luồng, nhân sự và các nội dung liên quan khác); phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan nhằm bảo đảm công tác quản lý được thực hiện liên tục, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến luồng.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 290/1998/QĐ-CHHVN ngày 13 tháng 11 năm 1998 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc công bố phân cảng Nhật Lệ (Cảng Quảng Bình).

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, YT, CA, NN&PTNT;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để biết);
- Kho bạc NN Trung ương;
- Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Bình;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5.TĐT).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1605/QĐ-BGTVT năm 2010 đóng bến cảng Nhật Lệ thuộc cảng biển Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.118
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37