Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA LOẠI NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HÐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QÐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

Xét tình hình thực tế hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 12/TT-GTVT ngày 04 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký, quản lý các phương tiện thủy nội địa loại nhỏ hoạt động trong phạm vi địa bàn quản lý như sau:

- Phương tiện không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người;

- Phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc sức chở dưới 05 người.

Điều 2. Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

1- Phương tiện thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân trước khi đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trừ các phương tiện quy định tại khoản 2 dưới đây) phải đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền, quy định như sau:

a) Loại phương tiện thủy nội địa không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến dưới 05 tấn hoặc sức chở từ 05 người đến 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính dưới 05 mã lực hoặc sức chở dưới 05 người: Đăng ký tại UBND huyện, thị xã nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú theo phân cấp quy định tại Điều 1 quyết định này.

b) Loại phương tiện thủy nội địa không có động cơ, trọng tải toàn phần từ 05 tấn trở lên hoặc sức chở trên 12 người; phương tiện có động cơ, công suất máy chính từ 05 mã lực trở lên hoặc sức chở từ 05 người trở lên (thuộc diện đăng kiểm): Đăng ký tại Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

2- Các loại phương tiện thủy nội địa sau đây không nằm trong diện đăng ký theo quyết định này:

- Phương tiện làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;

- Phương tiện chuyên dùng để khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản;

- Phương tiện chuyên dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

- Đối với loại phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè, chủ phương tiện có trách nhiệm khai báo tại UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu thường trú. UBND cấp xã có trách nhiệm thống kê, quản lý và hướng dẫn chủ phương tiện hoạt động an toàn, đúng quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định khác có liên quan.

3- Phương tiện thủy nội địa có đủ hồ sơ theo quy định được cơ quan đăng ký phương tiện có thẩm quyền đăng ký vào Sổ Đăng ký phương tiện và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Điều 3. Hồ sơ đăng ký phương tiện thủy nội địa (thuộc diện đăng ký tại UBND huyện, thị xã)

1- Hồ sơ đăng ký phương tiện lần đầu bao gồm:

a) Giấy tờ lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Mẫu số 01);

- 02 ảnh khổ 9 x12 chụp toàn cảnh phương tiện ở trạng thái nổi nhìn từ mạn phải.

- Tờ khai và giấy nộp tiền thuế trước bạ (bản chính).

b) Giấy tờ xuất trình:

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của phương tiện, động cơ, quy định như sau:

- Đối với phương tiện, động cơ nhập khẩu mua của tổ chức kinh doanh phải có hóa đơn của người bán, giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

- Nếu mua lại của cá nhân đã qua sử dụng phải có giấy tờ mua bán ký kết giữa hai bên có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện (trường hợp này giải quyết đến ngày 30/6/2007).

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động đối với các phương tiện tham gia kinh doanh dịch vụ vận tải.

2- Hồ sơ đăng ký lại phương tiện

a) Đăng ký lại do thay đổi chủ sở hữu phương tiện:

Hồ sơ như khoản 1, Điều 3 kèm theo hợp đồng mua bán phương tiện và Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa. (Mẫu số 2)

b) Đăng ký lại do thay đổi tính năng kỹ thuật:

Hồ sơ như khoản 1, Điều 3 kèm theo giấy tờ chứng minh sự thay đổi tính năng kỹ thuật như thay đổi kích thước võ, máy. (Mẫu số 3)

c) Đăng ký lại do thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chủ phương tiện làm đơn đề nghị chuyển nơi đăng ký, cơ quan đăng ký cũ  xóa tên trong Sổ đăng ký, xác nhận vào đơn và hồ sơ lưu giữ, giao lại cho chủ phương tiện mang đến cơ quan đăng ký mới để đăng ký lại phương tiện. (Mẫu số 4)

d) Đăng ký lại do Giấy chứng nhận Đăng ký phương tiện bị mất, bị thất lạc:

Hồ sơ như khoản 1, Điều 3 có xác nhận của cơ quan Công an địa phương quản lý địa bàn nơi xảy ra sự việc. (Mẫu số 5)

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký phương tiện

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã là cơ quan đăng ký phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ theo quyết định này có trách nhiệm:

- Hướng dẫn chủ phương tiện lập hồ sơ đăng ký phương tiện;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi chủ phương tiện nộp đủ hồ sơ theo quy định;

- Lập Sổ Đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, lưu trữ và quản lý hồ sơ đăng ký phương tiện.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký phương tiện trên địa bàn huyện, thị xã thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải;

-Thu lệ phí đăng ký phương tiện theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của chủ phương tiện

- Làm thủ tục đăng ký phương tiện tại cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp tại quyết định này;

- Kẻ tên, số đăng ký, sơn vạch dấu mớn nước an toàn trên phương tiện trước khi đưa phương tiện vào hoạt động;

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong quá trình hoạt động.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

- Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tổ chức đăng ký, quản lý phương tiện cho UBND các huyện, thị xã trong tỉnh.

- Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh hướng dẫn về mức thu lệ phí đăng ký phương tiện, thuế trước bạ và các loại thuế khác (nếu có) đối với các phương tiện thủy nội địa để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức đăng ký, quản lý, thống kê phương tiện thuỷ nội địa loại nhỏ trên địa bàn, thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và chỉ đạo cho công an các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đăng ký phương tiện thủy nội địa và trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

Ðiều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ GTVT (b/c);
- TTHĐND, TTUBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Đường sông Việt Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Q Nam;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, TH, NC, KTN (H).
(Z:\KTN\Hung\Giao thong\quyet dinh\QD 2006\QD 3.06.phan cap dang ky phuong tien thuy noi dia.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

( Dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu)

Kính gửi ........................................................................................

Tên chủ phương tiện:................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:.......................................     

Công dụng:................................................   

Năm và nơi đóng:.....................................................................................

Vật liệu vỏ:.................................

Chiều dài lớn nhất:..................m

Chiều rộng lớn nhất:...............m

Chiều cao mạn:................................m   Chiều chìm:.............................m

Mạn khô:.........................................m   Trọng tải toàn phần:...............tấn

Số người được phép chở:................người    Sức kéo, đẩy:..................tấn

Máy chính ( số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):...........................

...................................................................................................................

Giấy phép nhập khẩu số ( nếu có)................ngày.....tháng.......năm.........

Do cơ quan:..............................................................cấp.

Biên lai nộp thuế trước bạ số:.....................ngày......tháng......năm ..........

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương          .......,ngày.......tháng.....năm 200..

                cấp phường, xã                                           Chủ phương tiện

         ( nếu chủ tàu là cá nhân)                                       ( ký tên, đóng dấu)

( Nội dung: xác nhận ông, bà..........................

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương)

       ( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

( Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)

Kính gửi:........................................................................................

Tên chủ phương tiện:................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Đề nghị Cơ quan cấp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:................................     Số đăng ký:...............................

Công dụng:........................................     

Năm và nơi đóng:......................................................................................

Vật liệu vỏ:.................................

Chiều rộng lớn nhất:.........................m        Chiều dài lớn nhất:............m

Chiều cao mạn:................................m       Chiều chìm:.........................m

Mạn khô:.........................................m       Trọng tải toàn phần:...........tấn

Số người được phép chở:...............người    Sức kéo, đẩy:...................tấn

Máy chính ( số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):...........................

...................................................................................................................

Phương tiện này được ( mua lại, hoặc điều chuyển......) từ:

( ông, bà hoặc cơ quan, đơn vị)................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................

Đã đăng ký tại:.........................................ngày....... tháng.......năm ..........

Nay đề nghị..................................................đăng ký lại phương tiện trên

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương          ....,ngày.......tháng......năm 200..

                cấp phường, xã                                        Chủ phương tiện

        ( nếu chủ tàu là cá nhân)                                     ( ký tên, đóng dấu)

( Nội dung: xác nhận ông, bà.............................

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương)

        ( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

( Dùng cho phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật)

Kính gửi:........................................................................................

Tên chủ phương tiện:................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Đề nghị Cơ quan cấp đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:................................     Số đăng ký:...............................

Công dụng:.........................................     

Năm và nơi đóng:......................................................................................

Vật liệu vỏ:.................................

Chiều rộng lớn nhất:........................m        Chiều dài lớn nhất:.............m

Chiều cao mạn:...............................m        Chiều chìm:.........................m

Mạn khô:.........................................m      Trọng tải toàn phần:............tấn

Số người được phép chở:...............người    Sức kéo, đẩy:...................tấn

Máy chính ( số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):...........................

...................................................................................................................

Nay đề nghị Cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do:..................

...................................................................................................................

( nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng ký lại)

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

 

                                                              ........,ngày.......tháng.......năm 200..

                                                                          Chủ phương tiện

                                                                        ( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

( Dùng cho phương tiện thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu sang tỉnh, thành phố khác)

Kính gửi: ( Cơ quan đăng ký phương tiện nơi mới chuyển đến)

Đồng kính gửi: (Cơ quan đăng ký phương tiện nơi đăng ký cũ)

Chủ phương tiện:.......................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .....  Số đăng ký:...........................

do Sở ...............................................cấp ngày.........tháng.......năm ..........

có đặc điểm cơ bản như sau:

Công dụng:...........................................    Vật liệu vỏ:..............................

Năm và nơi đóng:......................................................................................

Chiều rộng lớn nhất:....................m           Chiều dài lớn nhất:..............m

Chiều cao mạn:...........................m            Chiều chìm:.........................m

Mạn khô:....................................m       Trọng tải toàn phần:................tấn

Số người được phép chở:..............người   Sức kéo, đẩy:.....................tấn

Máy chính ( số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất)............................

...................................................................................................................

Nay đề nghị đăng ký lại phương tiện trên theo địa chỉ mới là:.................

( nêu lý do thay đổi đổi địa chỉ)

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định hiện hành của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng phương tiện.

 

Xác nhận của cơ quan cấp đăng ký cũ          ......,ngày.......tháng.......năm 200..

( Nội dung: xác nhận phương tiện trên                         Chủ phương tiện

do ............................là chủ phương tiện đó                  ( ký tên, đóng dấu)

đăng ký tại cơ quan và nay xin chuyển vùng.

Đã xóa tên trong Sổ Đăng ký PTTNĐ

tại địa phương từ ngày     tháng     năm........)

       ( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

( Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký)

Kính gởi:........................................................................................

Tên chủ phương tiện:................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................

Hiện đang là chủ phương tiện.....................Số đăng ký:...........................

Do:...................................................cấp ngày.........tháng.......năm............

có đặc điểm cơ bản sau:

Công dụng:..........................................    Vật liệu vỏ:...............................

Năm và nơi đóng:......................................................................................

Chiều rộng lớn nhất:....................m          Chiều dài lớn nhất:...............m

Chiều cao mạn:...........................m           Chiều chìm:..........................m

Mạn khô:....................................m       Trọng tải toàn phần:................tấn

Số người được phép chở:..............người   Sức kéo, đẩy:.....................tấn

Máy chính ( số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất)............................

...................................................................................................................

Nay đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do:

( nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký đó bị mất, thời gian, địa điểm bị mất)

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

                  ........,ngày.......tháng.......năm 200..

        Xác nhận của Cơ quan Công an                                   Chủ phương tiện

                   nơi xảy ra sự việc                                                ( ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 6

UBND .....................
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số............../ĐK

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Tên phương tiện:..........................................................................................................

Chủ phương tiện:..........................................................................................................

Địa chỉ chủ phương tiện:..............................................................................................

Đã được đăng ký phương tiện có đặc điểm sau:

Cấp phương tiện ......................................     Công dụng:............................................     

Năm và đóng mới.........................................................................................................

Chiều rộng lớn nhất:...............................m  Chiều dài lớn nhất:...............................m

Chiều cao mạn:.......................................m  Chiều chìm:..........................................m

Mạn khô:.................................................m  Vật liệu vỏ...............................................

Số lượng, kiểu và công suất máy chính.......................................................................

Trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy:..........................

 

                                                                               ........,Ngày.......tháng.......năm .......

 

 

Mặt sau                                              Ảnh khổ 9x12 cm

Chụp toàn bộ phía mạn phải của

phương tiện ở trạng thái nổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2006/QĐ-UBND về phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144