Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 09/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT TẠI NỘI ĐỊA ĐƯA VÀO TIÊU THỤ TRONG KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 5694/BTC-CST ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc xử lý ưu đãi thuế và quản lý hàng hóa xuất vào Khu Lao Bảo, Khu Cầu Tre;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-KKT ngày 15 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Công văn số 1100/UBND-TM ngày 16 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về việc đưa xe máy từ nội địa vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Hải quan tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Dũng

 

QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT TẠI NỘI ĐỊA ĐƯA VÀO TIÊU THỤ TRONG KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Bản Quy định này quy định về quản lý hoạt động kinh doanh, lưu hành, chuyển quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Bản Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý, các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, lưu hành, chuyển quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Điều 3. Điều kiện đối với thương nhân

Thương nhân kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo là các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) với ngành nghề đăng ký là kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy có trụ sở tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. Đối với Chi nhánh doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động Chi nhánh theo quy định.

Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất

a) Địa điểm kinh doanh

Có mặt bằng kinh doanh hợp pháp, ổn định tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo; địa điểm kinh doanh phải có chiều rộng mặt trước tiếp giáp với trục đường chính tối thiểu là 14 m, chiều sâu tối thiểu là 20 m.

b) Kiến trúc xây dựng

+ Xây dựng kiên cố, khang trang, đảm bảo kiến trúc cảnh quan đô thị;

+ Có các khu vực riêng bảo đảm việc kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy, gồm:

+ Khu vực trưng bày xe mô tô, xe gắn máy, bán hàng;

+ Khu vực bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng: phải có ít nhất 03 bàn nâng.

c) Các yêu cầu khác

- Nhân viên bộ phận bán hàng; bộ phận bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng: phải qua đào tạo và có văn bằng, chứng chỉ về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công việc;

- Đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Đáp ứng các điều kiện của đại lý phân phối bán lẻ xe mô tô, xe gắn máy theo quy định của các nhà sản xuất tại nội địa (nếu có).

Các điều kiện nêu trên phải được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xác nhận bằng văn bản.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG LƯU HÀNH CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Điều 5. Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

Người mua xe mô tô, xe gắn máy đăng ký trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ngoài các giấy tờ quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 phải có hộ khẩu thường trú tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Trên Giấy đăng ký xe có đóng dấu ghi dòng chữ “Xe chưa nộp thuế GTGT”.

Điều 6. Lưu hành và chuyển nhượng xe mô tô, xe gắn máy trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo về nội địa Việt Nam

Xe mô tô, xe gắn máy trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được lưu hành về nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định pháp luật liên quan.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy trong Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo vào nội địa Việt Nam thì phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý vi phạm

Mọi hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, lưu hành, chuyển quyền sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được quy định tại bản Quy định này sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và các tổ chức có liên quan triển khai thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các Sở Ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) để xử lý kịp thời.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55