Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 19/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nông Văn Kỉnh
Ngày ban hành: 05/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI MỘT SỐ ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHOÁ VII,
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 NĂM 2009

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số: 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thể thao (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số: 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 51/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra số: 33/BC-BVHXH ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 06 (sáu) đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn như sau:

1. Đường Thái Nguyên.

Điểm đầu: ngã ba đường quốc lộ 3 giao với đường Nguyễn Văn Tố; điểm cuối: đầu đường nội thị, xã Xuất Hoá; chiều dài: 3.250m; chiều rộng: 27m.

2. Đường Thành Công.

Điểm đầu: đầu cầu Bắc Kạn 2 (phía Nam); điểm cuối: ngã tư cầu Cạn; chiều dài: 1.650m; chiều rộng: 27m.

3. Đường Phặc Tràng.

Điểm đầu: đầu cầu Phà (phía Bắc); điểm cuối: cuối đường đê bao chống lũ Bắc sông Cầu; chiều dài: 1.326m; chiều rộng: 16,5m.

4. Đường Bàn Văn Hoan.

Điểm đầu: ngã tư đường Cứu Quốc và đường Nguyễn Văn Tố; điểm cuối: thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang; chiều dài: 1.200m; chiều rộng: 16,5m.

5. Đường Dương Mạc Hiếu.

Điểm đầu: ngã tư cầu Cạn; điểm cuối: đường Kon Tum; chiều dài: 627m; chiều rộng: 30m.

6. Đường Nguyễn Văn Thoát.

Điểm đầu: đường Trần Hưng Đạo; điểm cuối: đường Kon Tum; chiều dài: 608m; chiều rộng: 30m.

Điều 2. Đặt tên 03 (ba) công trình công cộng thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn như sau:

1. Cầu Huyền Tụng (tên dự án: cầu Bắc Kạn 1).

2. Cầu Bắc Kạn (tên dự án: cầu Bắc Kạn 2).

3. Cầu Dương Quang (tên dự án: cầu Bắc Kạn 3).

Điều 3. Điều chỉnh độ dài 02 (hai) đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn như sau:

1. Điều chỉnh đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Điểm đầu: đầu cầu Bắc Kạn 2 (phía Bắc); điểm cuối: đường Chiến Thắng Phủ Thông; chiều dài: 2.200m, chiều rộng: 27m.

2. Điều chỉnh đường Trường Chinh.

Điểm đầu: ngã ba Phiêng Luông; điểm cuối: ngã ba quốc lộ 3 (đối diện Công ty 244); chiều dài: 1.850m, chiều rộng: 41m.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2009./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Kỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND về đặt tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh độ dài một số đường thuộc địa bàn thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.415
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33