Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 138/2009/NQ-HĐND16 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế đặt tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 (sau đây gọi tắt là NĐ 91 và TT 36);

Sau khi xem xét Tờ trình số 15/TTr-UBND, ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh đề nghị “Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” (đợt I); báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của UBND tỉnh “Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (đã được HĐND tỉnh sửa đổi). Cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường, phố:

- Về tên đường, gồm 10 tên đường là: Lý Thái Tổ, Nguyên Phi Ỷ Lan, Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quán Quang, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Trần Phú, Minh Khai, Lê Quang Đạo.

- Về tên phố, gồm 5 phố là: Lý Nhân Tông, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Công Hãng, Lý Đạo Thành, Tô Hiến Thành.

(Có phụ lục kèm theo)

2. Đặt tên công trình công cộng:

- Công trình vườn hoa đối diện với UBND thị xã và Thị uỷ Từ Sơn được đặt tên: Công viên Lý Thái Tổ.

- Công trình hội trường ở giữa UBND thị xã và Thị uỷ Từ Sơn được đặt tên: Hội trường Từ Sơn.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2009 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/5/2009.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRUNG TÂM THỊ XÃ TỪ SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Mặt cắt (m)

I

Tên đường

 

 

 

 

1

Đường Trần Phú

3,3

Ga Từ Sơn

Đầu Tân Lập (giáp Hà Nội)

40

2

Đường Minh Khai

4,2

Ga Từ Sơn

Cuối Vĩnh Kiều (Giáp Tương Giang)

40

3

Đường Lý Thái Tổ

2,0

ĐT295B (Bưu điện Từ Sơn)

Đại Đình (Nút giao khác mức QL1 mới với ĐT277)

35

4

Đường Lê Quang Đạo

3,5

ĐT287 (Xuân Thụ, Đông Ngàn)

Đường khu dân cư TT phường Đình Bảng

21,5

5

Đường Nguyên Phi Ỷ Lan

3,0

ĐT277 (Đền Đô)

Vành đai 3 (Trường CĐ thuỷ sản)

35,0

6

Đường Nguyễn Văn Cừ (nằm trên TL277) TL277)

3

ĐT295B (phường Đông Ngàn)

Đầu Phù Khê

33

7

Đường Ngô Gia Tự (nằm trên TL295)

2,2

ĐT295B (phường Đông Ngàn)

Giáp Tam Sơn, Đồng Nguyên

33

8

Đường Lý Thánh Tông (TL287)

2

ĐT295B (Xuân Thụ, Đông Ngàn)

QL1 mới cầu Hoàn Sơn

35

9

Đường Lý Thường Kiệt

3,2

ĐT295B (cầu Chùa Dận)

Cuối thôn Đa Hội, Châu Khê

22,5

10

Đường Nguyễn Quán Quang

2,45

ĐT295B (phố mới Đồng Nguyên)

Cầu Lễ Xuyên, Đồng Nguyên

14,5

II

Tên phố

 

 

 

 

1

Phố Lý Nhân Tông

3,0

ĐT295B (Trường CĐ Thuỷ sản)

Khu Ba Gia - Đình Bảng

17,5

2

Phố Lê Phụng Hiểu

0,3

Cuối đường Tô Hiến Thành

Thôn Phù Lưu

21,5

3

Phố Nguyễn Công Hãng

0,3

ĐT295B (bưu điện)

Đường Phủ Từ (UBND thị xã)

14,5

4

Phố Lý Đạo Thành

0,3

Liên minh HTX Việt Nam

Qua đường TT thị xã (vào khu dân cư số 1)

14,5

5

Phố Lý Hiến Thành

0,7

ĐT295B (Liên minh HTX Việt Nam)

Đến thôn Hạ phường Đình Bảng

17,5

III

Công trình công cộng

 

 

 

 

1

Công viên Lý Thái Tổ

 

Đối diện UBND thị xã Từ Sơn

 

 

2

Hội trường Từ Sơn

 

Giữa UBND thị xã Từ Sơn và Thị uỷ Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/04/2009 về đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106