Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 29-NĐ/LB năm 1959 về vấn đề quản lý các đường sá và cầu ở các thành phố và thị xã do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Kiến Trúc ban hành.

Số hiệu: 29-NĐ/LB Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Kiến trúc Người ký: Nguyễn Văn Trân, Bùi Quang Tạo
Ngày ban hành: 28/03/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

VỀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÁC ĐƯỜNG SÁ VÀ CẦU Ở CÁC THÀNH PHỐ VÀ THỊ XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ TRƯỞNG BỘ KIẾN TRÚC

Theo đề nghị của các Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố.
Xét khả năng tổ chức của Tổng cục Giao thông thủy bộ và Cục Đô thị.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Tất cả đường trong hai thành phố Hà nội, Hải phòng và thị xã Nam định đều do cơ quan Kiến trúc phụ trách quản lý và sửa chữa toàn bộ về nền, mặt đường, cầu cống, lề, mương, v.v… Riêng cầu Long biên, cầu Bây thuộc thành phố Hà nội, cầu Tam bạc, cầu Thượng lý, cầu Rào, cầu Niệm thuộc thành phố Hải Phòng thì do cơ quan Giao thông phụ trách.

Điều 2. - Đối với các thị xã khác thì:

- Các đường quốc lộ và liên tỉnh xuyên qua thị xã thì cơ quan Giao thông phụ trách quản lý và sửa chữa về mặt đường, cầu cống. Cơ quan Kiến trúc phụ trách quản lý và sửa chữa lề đường, mương, rãnh hai bên, v.v…

- Cơ quan Kiến trúc, phụ trách quản lý và sửa chữa toàn bộ mặt đường, lề, mương, rãnh, cầu cống của tất cả các đường khác trong thị xã.

Điều 3. - Đối với những đường do cơ quan Kiến trúc phụ trách có những công tác rải đá, rải nhựa thì Ty Giao thông sẽ bao thầu. Các cầu hạng vừa, hạng lớn thì Tổng cục Giao thông thủy bộ có thể bao thầu.

Điều 4. - Nghị định này thay thế cho tất cả các văn bản tạm thời từ trước quy định về phân công quản lý đường trong thành phố, thị xã giữa Giao thông và Kiến trúc.

Điều 5. - Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Chánh văn phòng Bộ Kiến trúc, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy bộ, Cục trưởng Cục Đô thị, Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố chiếu nghị định thi hành.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
 
 


Nguyễn Văn Trân

BỘ TRƯỞNG BỘ KIẾN TRÚC
 
 
 

Bùi Quang Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 29-NĐ/LB năm 1959 về vấn đề quản lý các đường sá và cầu ở các thành phố và thị xã do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ trưởng Bộ Kiến Trúc ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151