Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 92/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/KH-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 12/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Nghị quyết s12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh xây kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng chức năng nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an ATGT và chống ùn tắc giao thông, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể góp phần thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết đã đề ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân.

- Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cấp, duy tu, bảo dưng các công trình giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông. Đồng thời tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.

2. Yêu cầu

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tại cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác đm bảo trật tự ATGT, chống ùn tc giao thông trên địa bàn; phổ biến quán triệt đến từng cán bộ công chức, viên chức và người dân; gn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của địa phương, đơn vị.

- Phấn đấu mỗi năm kéo giảm tình hình tai nạn giao thông từ 5% - 10% cả 3 tiêu chí (svụ, số người chết, sngười bị thương).

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT dưới nhiều hình thức như: Hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự, ATGT; nâng cao năng lực, hiệu lực của các lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT; kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm; Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền mặt đường, công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm đen về ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh lộ.

4. Triển khai Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi[1]; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

5. Ủy ban nhân dân các cấp vận động các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn nơi có đường sắt chạy qua phối hợp với ngành đường sắt tổ chức cảnh giới, bảo đảm ATGT tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ mất ATGT cao; sử dụng qubảo trì đường bộ, nguồn xã hội hóa và huy động nhân dân tham gia làm gờ giảm tốc, cắm biển cảnh báo nguy him từ đường phụ ra đường chính, lối đi tự mqua đường sắt; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp huyện, xã nếu để phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt hoặc đấu nối công trình vào đường bộ trái phép.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như trang thiết bị hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phm pháp luật về trật tự ATGT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT của năm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên và Ban ATGT, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo các nhiệm vụ của kế hoạch và Nghị quyết đã nêu.

- Hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các địa phương; kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác vận tải hành khách, hàng hóa trên đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn tỉnh...

2. Sở Giao thông vận tải

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm; Tăng cường công tác bảo trì, sửa cha nền mặt đường, công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Tổ chức rà soát và xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên hệ thng đường quốc lộ và đường tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thường xuyên thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới; cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng kế hoạch kiểm tra tải trọng và kích thước thành thùng của phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các vi phạm về hành lang ATGT

- Tăng cường công tác tuyên truyền, qun lý và cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe ô tô các loại cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý phương tiện và người lái, chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách; Triển khai thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm thông qua việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

3. Công An tỉnh

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, theo các chuyên đề trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, trong đó xử lý nghiêm các hành vi điều khin phương tiện vi phạm về nồng độ cồn; vi phạm quy định tốc độ; sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, đi sai làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...

- Chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra Sở giao thông vận tải thực hiện các kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra quy định về an toàn kthuật và tải trọng của của các phương tiện ch khách, hàng hóa.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức quản lý để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT. Xây dựng cơ sở dliệu về tai nạn giao thông và vi phạm trật tự ATGT.

- Tham mưu lắp đặt hệ thống camera để giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông và xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

4. Sở Y tế

- Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho đội ngũ y, bác stại các cơ sở y tế; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông.

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và bệnh vin đa khoa cấp huyện; đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian nhanh nhất sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu.

- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Hội chữ thập đỏ tổ chức các điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông dọc các tuyến quốc lộ, tuyến đường tỉnh phức tạp về trật tự ATGT.

- Thực hiện thống kê số liệu nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở y tế và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp xã, định kỳ cung cấp cho Ban ATGT các cấp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng các tài liệu hướng dẫn và vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tc giao thông đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gn máy.

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ mm non đến trung học phổ thông; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế đảm bảo tối thiểu 5 tiết/học kỳ đối với học sinh lớp đu cấp và 3 tiết/1 học kỳ đối với học sinh các lớp khác; đưa kiến thức giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo các trường, các phòng giáo dục tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT. Đồng thời chỉ đạo Ban giám hiệu các Trường học làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; mặc áo phao khi đi đò; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các địa phương trong tỉnh kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt điều chnh quy hoạch xây dựng bảo đảm khả năng đáp ứng kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối giao thông đô thị đáp ứng yêu cầu về ATGT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT; Tổ chức tuyên truyền về ATGT trên hệ thống thông tin do ngành quản lý; Đưa nội dung tuyên truyền về trật tự ATGT vào các cuộc họp giao ban báo chí.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền và giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự ATGT. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định kthuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải thủy.

- Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Điều lệnh của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với những quân nhân không chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

- Thường xuyên tập huấn, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn trên các tuyến thủy nội địa cho lực lượng công binh.

9. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí đảm bảo trật tự ATGT hàng năm phù hợp với thực tế của địa phương. Tham mưu ban hành hướng dẫn cụ thể trong việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT theo những quy định hiện hành của Bộ tài chính.

10. Sở Tư pháp

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT; Phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát tham mưu các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phạt nguội, xử lý qua hệ thống tư pháp đối với hành vi vi phạm trật tự ATGT.

11. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

Tăng cường tuyên truyền văn hóa giao thông đến với các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống thông tin tuyên truyền lưu động; các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc; Loại bỏ các thông tin kích động hành vi vi phạm trật tự ATGT trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; Giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

12. Sở Công thương

Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không đạt chất lượng, tiêu chuẩn trên thị trường.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng, công bố tiêu chí và ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung hạn, dài hạn, các nguồn dự phòng, vốn vay ưu đãi...cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

14. Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết; đảm bảo thời lượng phát sóng tin, bài, phóng sự phản ánh các lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông; duy trì và phát triển các mô hình đảm bảo trật tự ATGT có tính hiệu quả cao.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo điều kiện thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tun tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, chng ùn tc giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT nhất là tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; uống rượu bia tham gia giao thông; việc lấn chiếm hành lang ATGT; sử dụng lòng đường, lđường làm nơi buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu gây mất ATGT.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông do địa phương quản lý; chỉ đạo chính quyền địa phương khắc phục, sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng, hệ thống kênh mương thoát nước, sạt lở đất...đảm bảo an toàn gắn với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

- Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phối hợp với ngành đường sắt tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ mt ATGT cao, xóa bỏ dần những lối đi tự mqua đường ngang đường sắt...nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Động viên, khuyến khích các lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, nhân dân tham gia trực cảnh giới tại các đường ngang chưa có rào chắn.

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban ATGT huyện nếu trong năm để tai nạn giao thông trên địa bàn tăng so với năm trước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đề nghị các s, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và địa phương có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; đnh kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm về Ban An toàn giao thông tỉnh (qua Văn phòng Ban An toàn giao thông) để biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh;
- Liên đoàn lao động t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh
, Phó VP ĐĐBQH, HĐND & UBND (Đ/c Lâm);
- Báo Yên Bái, Đài PTTH t
nh, Cổng TTĐT tnh;
- Văn phòng BATGT t
nh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 [1] Triển khai thực hiện Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển vận ti hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254