Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 09/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 09/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày ban hành: 19/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2021. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

3. Giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn, từ tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021.

2. Các Sở, ban ngành, đoàn thể có Lãnh đạo là ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần nội dung Chỉ thị số, 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các văn bản triển khai thực hiện của địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp Nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Tiếp tục tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng trong tỉnh và liên tỉnh.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

7. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

9. Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, tết, các ngày diễn ra sự kiện và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

b) Đôn đốc các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương thực hiện hiệu quả Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh. Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao.

c) Phát động thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Báo Giao thông và các cơ quan báo chí duy trì và nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài an toàn giao thông; đồng thời phối hợp các sở, ngành và các đơn vị liên tịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Hội thảo, Hội thi, sân chơi, buổi nói chuyện chuyên đề...; tập trung thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2021.

đ) Chủ trì phối hợp khảo sát các điểm, đoạn nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông theo kiến nghị của ngành chức năng và địa phương; qua đó xử lý hoặc đề xuất các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

e) Tổ chức các Hội nghị sơ kết, Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; bố trí trực báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt và phê bình các trường hợp yếu kém.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh về thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm. Phân tích dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ; về hành trình của xe, lái xe kinh doanh vận tải; cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý kịp thời các xe khách, xe tải vi phạm tốc độ có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, nhất là kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy.

c) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân liên quan; siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông, phương tiện từ bờ ra đảo, quanh đảo; kiên quyết đình chỉ bến, phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn khi tham gia hoạt động vận tải.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; thông báo số điện thoại đường dây nóng của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt trật tự an toàn giao thông với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe để bảo đảm không cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước giấy phép lái xe. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch.

đ) Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện; xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường hợp cán bộ, công chức, đăng kiểm viên vi phạm quy định hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và của cộng đồng.

e) Kịp thời phát hiện và xử lý, khắc phục ngay các “Điểm đen”; nơi có nguy cơ tai nạn giao thông. Thay thế, bổ sung kịp thời đầy đủ cọc tiêu, biển báo giao thông bị hư hỏng hoặc mất tác dụng trên các tuyến đường do địa phương quản lý phù hợp với Quy chuẩn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị thi công, bảo trì, sửa chữa cầu, đường thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan kiên quyết giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.

3. Công an tỉnh

a) Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông với các cuộc vận động; những mô hình phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

b) Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông cả đường bộ và đường thủy nội địa; căn cứ từng thời gian và tình hình cụ thể, chỉ đạo mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, hoặc tổng kiểm soát hành chính các phương tiện giao thông; tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó xử lý nghiêm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

c) Huy động tối đa lực lượng Công an xã, phường, thị trấn và lực lượng Cảnh sát khác phối hợp với Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng đặc nhiệm bảo đảm trật tự công cộng - trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa tội phạm.

d) Tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội xuân 2021, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, Quốc khánh 2/9, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm ... và các ngày diễn ra sự kiện trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cấu thành tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự; điều tra, xử lý trường hợp sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ của phương tiện, của người điều khiển phương tiện,... không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

e) Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và giải quyết tai nạn giao thông.

g) Chỉ đạo Công an địa phương tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự, phương tiện cá nhân tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

b) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm, đơn vị điểm về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Hội cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn đóng quân.

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát tải trọng xe quân sự trong hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

d) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng tăng cường phối hợp kiểm tra phương tiện, người làm việc trên phương tiện, không cho ra cửa biển đối với những trường hợp vi phạm điều kiện an toàn; nhất là các phương tiện vận tải khách, phương tiện đưa khách tham quan du lịch quanh đảo.

5. Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với phương tiện hàng hải theo quy định. Kiên quyết không cấp phép rời cảng khi tàu, thuyền không đủ điều kiện an toàn tuyến hàng hải. Phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trong khu vực vùng nước quản lý.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Cao đẳng, Đại học

a) Xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trong toàn Ngành và phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường” - tháng 9 năm 2021, vận động học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông năm học 2021 - 2022.

b) Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên Chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông; không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

c) Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở tạo điều kiện, hướng dẫn cho các em học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” trên internet năm học 2020 - 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

d) Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022; cung cấp các tài liệu giáo dục về pháp luật trật tự an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học, đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa.

7. Sở Văn hóa và Thể thao: Giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa và các hình ảnh về an toàn giao thông.

8. Sở Du lịch: Tăng cường phối hợp kiểm tra các điểm du lịch, phương tiện vui chơi giải trí, để cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn đuối nước....

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về đảm bảo an toàn giao thông, tập trung phân tích các nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, chế tài xử phạt,... để các cơ quan, đơn vị, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân biết và chấp hành nghiêm theo quy định. Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025” được Thủ tướng phê duyệt năm 2019; các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021.

10. Sở Tư pháp: Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, khả năng, kỹ năng về tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các ngành, các cấp, nhất là ở các cấp cơ sở, huyện, thành phố; không ngừng xây dựng đội ngũ này ngày càng lớn mạnh, có nhận thức, hiểu biết sâu sắc về pháp luật trật tự an toàn giao thông, đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền tại cơ sở.

11. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho lực lượng chức năng, đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

b) Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

c) Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

d) Thống kê, tổng hợp số liệu thương tích do tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời báo cáo về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại các bệnh viện cung cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

12. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Chương trình phối hợp số 595/CTPH-UBATGT-TƯHCTĐ ngày 14/12/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2023; trong đó tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho tình nguyện viên, lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên đường.

13. Sở Tài chính: Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt và các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo chuyên đề do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo; có sự bổ sung, điều tiết hợp lý giữa các nguồn.

14. Sở Công Thương: Tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn việc lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe gắn máy... giả, nhái, không đạt tiêu chuẩn trên thị trường.

15. Sở Nội vụ: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, chú ý các nhóm giải pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, địa bàn; nhất là tuyên truyền đối tượng cá biệt có nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tại địa bàn nông thôn, hải đảo; trong đó cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện.

b) Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, những người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động xây dựng văn hóa giao thông; nhất là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông có hiệu quả.

c) Các đơn vị phối hợp liên tịch tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-BATGT-MTTQ-HND-HLHPN-HCCB-LĐLĐ-TĐ ngày 23/11/2017 giai đoạn 2017 - 2021.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang: Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên phát sóng, đăng các thông điệp, cảnh báo những hậu quả, mất mát, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra; nhất là các quy định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, về quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống tác hại của rượu bia để người dân biết thực hiện.

18. Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được giao phụ trách của ngành, đơn vị mình chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Kế hoạch đề ra.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp huyện, xã tham mưu UBND cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2021 tại địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, phường; nội dung trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

b) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe môtô, xe gắn máy trên các tuyến đường giao thông nông thôn; bố trí thêm các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ, tết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy.

c) Thường xuyên rà soát xác định các điểm mất an toàn trên đường giao thông, cầu dân sinh; khẩn trương tổ chức duy tu, sửa chữa hoặc đề nghị ngành chức năng xử lý để nhân dân đi lại an toàn; cương quyết không để phát sinh thêm đường ngang đấu nối trái phép trên địa bàn; lắp đặt hoặc đề xuất lắp đặt hệ thống cảnh báo trên các tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

d) Tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ; yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản, kinh doanh kho, bãi, cảng,.... trên địa bàn, thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô đúng quy định về tải trọng và kích thước thùng hàng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm tham gia giao thông; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên đường bộ thuộc địa bàn quản lý.

đ) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Tăng cường phát quang cây xanh, giải tỏa, di dời các chướng ngại vật tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong làm che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện lưu thông; đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, đò ngang. Quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định. Công an cấp xã tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường giao thông nông thôn theo thẩm quyền được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 theo chức năng và tình hình thực tế của ngành, địa phương để thực hiện đạt kết quả; báo cáo gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, địa chỉ: Số 1190 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; email: vanphongbanatgtkg@gmail.com; fax: 02973.914112; báo cáo hàng quý gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý; báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 25/12/2021.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh hàng quý, năm trong Hội nghị sơ, tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Báo Kiên Giang; Đài PT&TH Kiên Giang;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu
: VT, cvquoc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 09/KH-UBND về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243