Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1885/CHK-ANHK về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1885/CHK-ANHK Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 12/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1885/CHK-ANHK

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ CUNG CẤP, KHAI THÁC, XỬ LÝ, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ HÀNH KHÁCH TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH VIỆT NAM QUA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Căn cứ Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không;

Nhằm triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chi tiết việc cung cấp, tiếp nhận, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không như sau:

1. Đối tượng phải cung cấp thông tin về hành khách (viết tắt theo tiếng Anh là API/Advance Pasenger Information) trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển hàng không quốc tế (gọi chung là các hãng hàng không) hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân, xuất phát từ một cảng hàng không, sân bay nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để đến một cảng hàng không, sân bay quốc tế của Việt Nam.

- Không áp dụng đối với chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài chở khách mời của Đảng và Nhà nước đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam; các chuyến bay của nước ngoài hoặc của Việt Nam làm nhiệm vụ hộ tống, tiền trạm cho các chuyến bay chuyên cơ nêu trên; các chuyến bay quân sự, chuyên dụng của lực lượng Quân đội, Công an, Hải quan Việt Nam, các chuyến bay sử dụng cho mục đích công vụ của Nhà nước Việt Nam và các chuyến bay cứu hộ, cứu nạn.

2. Đăng ký mạng truyền và cung cấp dữ liệu API

Các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân xuất phát từ một cảng hàng không, sân bay nằm ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đến một cảng hàng không, sân bay quốc tế của Việt Nam có nghĩa vụ đăng ký mạng truyền để cung cấp dữ liệu API cho Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam.

3. Nội dung dữ liệu API

Dữ liệu API là thông tin chi tiết về chuyến bay, thông tin về hành khách và tổ bay, được các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp trực tuyến qua mạng máy tính tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam. Nội dung dữ liệu API được cung cấp dưới dạng file.DBF; cấu trúc dữ liệu như sau:

* Dữ liệu về chuyến bay:

STT

Dữ liệu

Loại

Kích thước

1

Đường bay

Character

15

2

Số hiệu chuyến bay

Character

15

3

Mã tên hãng hàng không

Character

15

4

Mã cửa khẩu nhập cảnh theo ICAO

Character

5

5

Số lượng hành khách

Number

5

6

Số lượng tổ bay

Number

5

7

Thời gian nhập cảnh

Date time

 

8

Thời gian xuất cảnh

Date time

 

* Dữ liệu về hành khách và tổ bay:

STT

Dữ liệu

Loại

Kích thước

1

Họ và tên

Character

35

2

Giới tính

Character

1

3

Ngày tháng năm sinh

Date

 

4

Quốc tịch theo mã ICAO

Character

3

5

Loại giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh

Character

15

6

Số giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh

Character

15

7

Nơi cấp

Character

15

8

Ngày hết hạn

Date

 

4. Thời gian và chế độ cung cấp dữ liệu API

- Các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân phải cung cấp dữ liệu API cho Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam ngay khi làm thủ tục cho hành khách và tổ bay lên tàu bay để đến một Cảng hàng không, sân bay quốc tế của Việt Nam.

- Dữ liệu API cung cấp tới Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam theo chế độ thông tin 24/7.

- Trong trường hợp vì lý do khách quan hoặc sự cố kỹ thuật mà không thể cung cấp thông tin, dữ liệu API trong thời hạn quy định, các hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam để Cảng vụ hàng không thông báo cho Đồn Công an và Chi cục Hải quan cửa khẩu.

5. Tiếp nhận và truyền thông tin, dữ liệu API

- Cảng vụ hàng không Cảng hàng không quốc tế Việt Nam có trách nhiệm trao đổi thống nhất với Đồn Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu về việc tiếp nhận và truyền dữ liệu API;

- Ngay sau khi hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp dữ liệu API, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm tiếp nhận và truyền dữ liệu API cho Đồn Công an và Chi cục Hải quan cửa khẩu, Phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam;

6. Khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API

- Các đơn vị trong ngành hàng không sau đây được phép khai thác, xử lý, sử dụng thông tin, dữ liệu API: Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không khu vực.

- Chỉ sử dụng thông tin, dữ liệu API vì mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh hàng không; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Bảo đảm lưu giữ được thông tin, dữ liệu API phục vụ cho việc khai thác, xử lý, sử dụng; giữ bí mật về số liệu kinh doanh của hãng hàng không hoặc người khai thác các chuyến bay tư nhân; bí mật về chi tiết nhân sự của hành khách và tổ bay; không làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hãng hàng không và người khai thác các chuyến bay tư nhân.

- Không chuyển giao thông tin, dữ liệu API cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Xử lý vi phạm nghĩa vụ cung cấp dữ liệu API

Cảng vụ hàng không khu vực khuyến cáo hãng hàng không, người khai thác chuyến bay tư nhân về việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu API; báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để xử lý đối tượng cố tình tái phạm việc không thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Cảng vụ hàng không khu vực

- Thông báo triển khai ngay cho các hãng hàng không Việt Nam, hãng hàng không nước ngoài có chuyến bay quốc tế thường lệ đến cảng hàng không thuộc trách nhiệm quản lý về nghĩa vụ cung cấp, đăng ký mạng truyền dữ liệu API theo hướng dẫn này;

- Thông báo triển khai địa chỉ, phương thức, mạng truyền dữ liệu API sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc tiếp nhận và truyền dữ liệu API; bố trí nhân lực trực 24/7 để tiếp nhận và truyền thông tin dữ liệu API theo quy định; theo dõi, đôn đốc các hãng hàng không, người khai thác các chuyến bay tư nhân cung cấp thông tin, dữ liệu API theo đúng thời hạn quy định; trao đổi thường xuyên với Đồn Công an và Chi cục Hải quan cửa khẩu về chất lượng tiếp nhận, truyền dữ liệu API.

8.2. Phòng Vận tải hàng không - Cục Hàng không Việt Nam

Thông báo cho hãng hàng không thực hiện chuyến bay không thường lệ, người khai thác các chuyến bay tư nhân khi cấp phép bay cho các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam về trách nhiệm cung cấp dữ liệu API cho Cảng vụ hàng không; thông báo nội dung dữ liệu API quy định tại Mục 3 của Hướng dẫn này; thông báo địa chỉ, phương thức, mạng truyền dữ liệu API của các Cảng vụ hàng không; yêu cầu hãng hàng không, người khai thác tàu bay đăng ký mạng truyền và cung cấp dữ liệu API với cảng vụ hàng không khu vực liên quan.

8.3. Phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam

Chỉ đạo Tổ đề án xây dựng phương án kỹ thuật kết nối với mạng máy tính để tiếp nhận, truyền dữ liệu API trình Cục Hàng không Việt Nam; trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Vụ Giám sát quản lý - Bộ Tài chính để đề án nhanh chóng được triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Cục Hàng không Việt Nam để giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Các Phó cục trưởng
(để b/cáo);
- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam
(để t/hiện);
- TCT cảng HK miền Bắc, Trung, Nam
(để biết);
- P. ANHK, QLC, VTải, TChính, Thanh tra HK;
- Lưu VT (Ah16bn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1885/CHK-ANHK về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123