Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2666/CT-CHK năm 2014 tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và báo cáo kết quả xử lý vi phạm, sự vụ trong ngành hàng không dân dụng do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2666/CT-CHK Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 24/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2666/CT-CHK

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM, SỰ VỤ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Nhằm đảm bảo tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị của Cục trong việc tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền và cung cấp thông tin cho báo chí, Cục trưởng yêu cầu:

1. Công tác thông tin – truyền thông

- Khi xảy ra các sự cố, sự vụ về an ninh, an toàn và cung cấp dịch vụ hàng không, ngoài trách nhiệm báo cáo Cục trưởng theo quy định phải đồng thời gửi Chánh Văn phòng các thông tin ban đầu để làm cơ sở phục vụ công tác truyền thông.

- Văn phòng Cục, các Cảng vụ hàng không khu vực bố trí người làm công tác theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chí phản ánh về hoạt động của Ngành. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Cảng vụ Hàng không chủ động đánh giá mức độ sự vụ được báo chí phản ánh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc xác minh hoặc yêu cầu các đơn vị có liên quan tìm hiểu thông tin ban đầu, báo cáo Lãnh đạo Cục để có định hướng thông tin cho báo chí.

2. Công tác tổng hợp, báo cáo và kiểm tra việc thực hiện các kết luận điều tra, xử lý các sự cố, sự vụ

- Thanh tra có trách nhiệm tham mưu cho Cục trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ và trình tự, thủ tục thực hiện xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm theo quy định.

- Các Phòng thuộc Cục căn cứ nhiệm vụ điều tra, xác minh, giảng bình báo cáo Cục trưởng kết quả thực hiện đồng thời gửi Thanh tra Hàng không để làm cơ sở giám sát, chủ trì dự thảo báo cáo tổng hợp. Trường hợp phải tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm, Thanh tra có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp báo cáo Cục trưởng.

3. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục

Văn phòng chủ trì đề xuất nhân sự, trình Cục trưởng quyết định.

Cục trưởng Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Phó Cục trưởng
- Các Cảng vụ HK;
- Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra;
- TCHK, TTYTHK;
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2666/CT-CHK năm 2014 tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và báo cáo kết quả xử lý vi phạm, sự vụ trong ngành hàng không dân dụng do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70