Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác nghiệm thu đề tài và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 21/2004/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 08/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2004/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong thời gian qua, công tác quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và các dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở trong ngành Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là đề tài) đã có nhiều chuyển biến tốt. Các cơ quan tham mưu của Bộ và các cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài đã thực hiện tương đối tốt việc kiểm tra, báo cáo định kỳ các đề tài.

Tuy nhiên, công tác nghiệm thu đề tài và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải còn một số vấn đề tồn tại sau đây:

- Một số đề tài chưa được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, việc báo cáo định kỳ và tổ chức nghiệm thu chưa thực hiện theo đúng quy định.

- Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại nói trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Đối với cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài:

- Tổ chức thực hiện đề tài theo đúng nội dung và tiến độ đã được Bộ phê duyệt trong đề cương nghiên cứu.

- Nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

- Tổ chức nghiệm thu đề tài cấp nội bộ, cấp cơ sở nghiêm túc đảm bảo chất lượng, tiến độ và trình tự, thủ tục theo quy định.

- Quản lý tài chính theo quy định, đặc biệt chú trọng đến khâu thanh lý hợp đồng và thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ.

2. Đối với chủ nhiệm đề tài:

- Thực hiện nghiên cứu đề tài theo đúng đề cương đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định cho cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

- Thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ theo đúng quy định hiện hành.

3. Đối với các Vụ tham mưu của Bộ:

a/ Vụ Khoa học - Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải.

- Tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Bộ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Chỉ thị này định kỳ sáu tháng, một năm.

b/ Vụ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài trong việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ theo quy định.

c/ Thanh tra Bộ:

Thực hiện kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Đào Đình Bình

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác nghiệm thu đề tài và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184
DMCA.com Protection Status