Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 26-TT/LB năm 1966 hướng dẫn xét cấp học bổng cho các giáo sinh học tại trường sư phạm các cấp do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 26-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính Người ký: Đào Thiện Thi, Nguyễn Văn Huyên
Ngày ban hành: 12/11/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-TT/LB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1966 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN VIỆC XÉT CẤP HỌC BỔNG CHO CÁC GIÁO SINH HỌC TẠI TRƯỜNG SƯ PHẠM CÁC CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC - BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

 - Ủy ban hành chính các khu tự trị,
 - Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội, Hải Phòng;
 - Ủy ban hành chính các tỉnh.

 

Hội đồng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 114-CP ngày 28-06-1966 về phương hướng, nhiệm vụ giáo dục trong những năm tới và quy định các trường sư phạm các cấp được hưởng chế độ học bổng 100%, nhằm khuyến khích nam, nữ thanh niên học sinh ưu tú vào các trường sư phạm, để đào tạo một đội ngũ giáo viên vững mạnh, có đủ tiêu chuẩn theo phương hướng cải cách giáo dục.

Để thi hành nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, liên bộ Giáo dục – Tài chính hướng dẫn một số điểm như sau.

NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Trường sư phạm trong những năm tới cần tuyển nam nữ thanh niên ưu tú (đa số là nữ) vào học. Để động viên, khuyến khích nam nữ thanh niên vào học nên tất cả các loại trường lớp sư phạm các cấp từ trung ương đến địa phương được bộ Giáo dục cho phép mở, đều được hưởng học bổng toàn phần.

2. Những trường sư phạm do Bộ giáo dục quản lý, kinh phí học bổng do ngân sách trung ương đài thọ. Nếu là trường của địa phương quản lý, được Bộ Giáo dục cho phép mở, thì kinh phí học bổng do ngân sách địa phương đài thọ.

3. Các loại trường mở không đúng quy định của Bộ Giáo dục, các loại trường, lớp đào tạo có tính chất cấp tốc thì không được hưởng theo chế độ đã quy định trong thông tư này.

ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP

Tất cả các học sinh được Ban tuyển sinh giới thiệu vào học ở các trường sư phạm các cấp, sư phạm cấp 1, sư phạm cấp II, đại học sư phạm đều được hưởng học bổng toàn phần.

MỨC HỌC BỔNG

- Đại học sư phạm và sư phạm hệ 10+2: 22đồng

- Trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp II (7+3), sư phạm đào tạo giáo viên cấp I (7+2): 20 đồng

Đối với các loại trường sư phạm ở miền núi như 4+3 thì do Ủy ban hành chính các tỉnh quy định mức học bổng cho thích hợp nhưng không được dưới 20 đồng.

THỜI GIAN THI HÀNH

Thời gian thi hành chế độ học bổng mới kể từ năm học 1966-1967. Những giáo sinh, sinh viên mới được giới thiệu vào học năm thứ nhất được hưởng học bổng kể từ ngày khai giảng. Những giáo sinh, sinh viên cũ học năm thứ hai, thứ ba được hưởng học bổng theo chế độ mới kể từ ngày 01-09-1966.

Ngoài những quy định trên về chế độ học bổng, các giáo sinh, sinh viên học tại các trường sư phạm các cấp đều được hưởng những chế độ khác đã ban hành đối với học sinh, sinh viên ở các trường trung học chuyên nghiệp và đại học khác.

Trên đây là một số điểm liên bộ hướng dẫn việc thi hành chế độ 100% học bổng cho các trường sư phạm theo chỉ thị của Hội đồng Chính phủ đã ban hành. Trong khi thực hiện có điều gì mắc mứu các địa phương kịp thời phản ánh cho liên bộ nghiên cứu giải quyết.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 


Đào Thiện Thi

BỘ TRƯỞNG
 BỘ GIÁO DỤC

 


 
Nguyễn Văn Huyên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 26-TT/LB năm 1966 hướng dẫn xét cấp học bổng cho các giáo sinh học tại trường sư phạm các cấp do Bộ Giáo dục - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status