Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 17-NV-1969 hướng dẫn việc học tập chính trị, thời sự cho cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu và thôi việc vì mất sức lao động do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 17-NV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Tất Đắc
Ngày ban hành: 10/07/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

  VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-NV

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 1969 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC HỌC TẬP CHÍNH TRỊ, THỜI SỰ CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, QUÂN NHÂN VỀ HƯU VÀ THÔI VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Kính gửi

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ
- Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tiếp theo Thông tư số 23-NV ngày 26-9-1968 của Bộ Nội vụ về việc quản lý đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu và thôi việc vì mất sức lao động; sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức trung ương và Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Nội vụ ra thông tư này để hướng dẫn việc học tập chính trị, thời sự cho anh chị em nói trên như sau:

- Cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu, thôi việc vì mất sức lao động nếu vẫn còn cư trú ở hộ tập thể của cơ quan, xí nghiệp nơi người đó công tác trước khi về nghỉ thì cơ quan, xí nghiệp nơi người đó cư trú vẫn có trách nhiệm tổ chức cho các đồng chí này học tập chính trị, thời sự cùng với cán bộ, công nhân, viên chức còn đang công tác.

Đối với những người khi về nghỉ hưu không ở hộ tập thể của cơ quan, xí nghiệp cũ, nhưng vẫn cư trú ở gần đó thì mỗi cơ quan, xí nghiệp tổ chức học tập cho cán bộ, công nhân, viên chức, nên mời các đồng chí này về dự.

- Đối với cán bộ thuộc diện ưu đãi 5, 10, 15% cán bộ cấp vụ, cục, trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên ở các Bộ, các ngành trung ương về nghỉ ở địa phương, mỗi khi Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh tổ chức cho cán bộ lãnh đạo của địa phương học tập chính trị, hoặc phổ biến thời sự thì cần chú ý triệu tập các cán bộ nói trên tới cùng dự; nếu số anh chị em ấy đông thì có thể tổ chức riêng.

- Hàng ngày, Ủy ban hành chính các khu, phố, huyện cần triệu tập cán bộ hưu trí, thôi việc vì mất sức lao động họp một lần để phổ biến thời sự, chính sách giúp cho các đồng chí ấy theo dõi được tình hình, hiểu được những chủ trương, chính sách mới đang được thi hành ở địa phương.

- Ở những xã có đông cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu, thôi việc vì mất sức lao động thí ít nhất 6 tháng một lần, Ủy ban hành chính xã cũng phổ biến thời sự và các chủ trương, chính sách hiện hành ở địa phương cho những cán bộ nói trên; xã nào số lượng cán bộ hưu trí, mất sức lao động có ít thì nên tổ chức cho các đồng chí này học chung với các cán bộ xã.

Ủy ban hành chính các xã cần chú ý là mỗi khi tổ chức học tập chính trị cho cán bộ xã thì cũng cần mời những cán bộ về hưu có trình độ tương đương với cán bộ xã trở lên, cùng tham dự.

Để việc tổ chức học tập chính trị, phổ biến thời sự, chính sách cho cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu, thôi việc vì mất sức lao động đi dần vào nền nếp, đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của anh chị em, đề nghị Ủy ban hành chính các tỉnh và thành phố chú ý lãnh đạo công tác này và giao cho ban thương binh – xã hội phối hợp với ban tuyên huấn làm cho tốt.

Trên đây, Bộ chỉ hướng dẫn một số điểm chính để các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban hành chính nghiên cứu và tùy tình hình cụ thể của địa phương mà áp dụng cho thích hợp.

Trong khi thi hành có vấn đề gì mắc mứu, yêu cầu các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban hành chính phản ánh cho Bộ biết để Bộ nghiên cứu góp ý kiến thêm.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 
Lê Tất Đắc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 17-NV-1969 hướng dẫn việc học tập chính trị, thời sự cho cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu và thôi việc vì mất sức lao động do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status