Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 130/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 130/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 130/1999/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ,
Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 40/LĐTBXH-TCCB ngày 04 tháng 5 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11505/TCCB ngày 29 tháng 12 năm 1997
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trên cơ sở Trường Sư phạm kỹ thuật Nam Định.

Điều 2. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

đã ký

Phạm Gia Khiêm

Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị,

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ,

- Các HĐND, UBND tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng T.Ư và các Ban của Đảng,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

- Tòa án nhân dân tối cao,

- Trường Sư phạm Kỹ thuật Nam Định,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,

- Công báo,

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,

- Lưu: KG (4), Văn thư.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/1999/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status