Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12-VG năm 1966 về việc cải tiến chế độ học bổng đối với sinh viên, học sinh (người miền Bắc) học trong các trường chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12-VG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 03/01/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-VG

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH (NGƯỜI MIỀN BẮC) HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nhu cầu của Nhà nước về việc đào tạo cán bộ có trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp,
Căn cứ khả năng tài chính của Nhà nước và của nhân dân trong tình hình cả nước có chiến tranh;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ, trong phiên họp ngày 1 tháng 12 năm 1965, quyết định:

1. Để chiếu cố đến những sinh viên, học sinh học khá, đạo đức tư cách tốt nhưng gia đình có khó khăn về kinh tế, bắt đầu từ năm học 1965 – 1966, tỷ lệ cấp học bổng (đối với sinh viên, học sinh người miền Bắc) quy ra toàn phần được tăng:

- Từ 62% lên 65% chung cho các trường đại học,

- Từ 65% lên 70% chung cho các trường trung học chuyên nghiệp.

Trong phạm vi các tỷ lệ 65% ấn định chung cho các trường đại học, 70% ấn định chung cho các trường trung học chuyên nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp bàn bạc với các Bộ, các ngành có trường chuyên nghiệp để phân phối tỷ lệ cụ thể cho từng trường.

2. Tất cả sinh viên, học sinh đều được nhà trường cho mượn tài liệu học tập (in máy hoặc in rô-nê-ô) để dùng trong năm học và phải hoàn lại đầy đủ cho nhà trường trước năm học mới; nếu làm mất thì phải bồi thường, theo giá quy định của nhà trường.

3. Tất cả sinh viên, học sinh, kể cả những người không được cấp học bổng, trong thời gian học, nếu đau, ốm, được điều trị tại cơ sở y tế. Tiền thuốc men, bồi dưỡng, kể cả tiền nằm bệnh viện do Nhà nước đài thọ.

Các cơ quan lương thực và thương nghiệp có trách nhiệm giải quyết tốt việc tiếp phẩm và quà ăn sáng của sinh viên, học sinh.

Nhà trường cần có kế hoạch và dành thời gian cần thiết để sinh viên, học sinh trồng trọt và chăn nuôi, góp phần cải tiến bữa ăn.

Các ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Lương thực có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn các trường thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12-VG năm 1966 về việc cải tiến chế độ học bổng đối với sinh viên, học sinh (người miền Bắc) học trong các trường chuyên nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493
DMCA.com Protection Status