Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 846/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 15/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của tr­­ường THPT Chuyên; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 272/TTr-SGDĐT ngày 08/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 với các nội dung sau:

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

Tổ chức 01 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và 01 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên.

2. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài

2.1. THPT không chuyên

2.1.1. Môn thi

Thí sinh dự thi làm 03 bài thi: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn, Bài thi tổng hợp (gồm các môn khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học; khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; ngoại ngữ: Tiếng Anh).

Nội dung thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Môn Tiếng Anh theo chương trình hệ 7 năm.

2.1.2. Hình thức thi

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận.

- Bài thi môn Toán: 50% trắc nghiệm khách quan, 50% tự luận.

- Bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan.

2.1.3. Thời gian làm bài

Bài thi môn Ngữ văn 120 phút; bài thi môn Toán 90 phút; bài thi tổng hợp 90 phút.

2.2. THPT Chuyên Hưng Yên

2.2.1. Môn thi

Thí sinh dự thi làm 04 bài thi của 04 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn chuyên. Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi môn chuyên đó, riêng thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi môn chuyên là môn Toán.

Nội dung thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Môn Tiếng Anh theo chương trình hệ 7 năm.

2.2.2. Hình thức thi

Các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. Các môn chuyên còn lại thi theo hình thức tự luận.

2.2.3.Thời gian làm bài

Thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung) 120 phút; môn Tiếng Anh (môn thi chung) 60 phút. Thời gian làm bài các môn chuyên 150 phút.

3. Thời gian tổ chức thi

- Thi tuyển sinh THPT Chuyên Hưng Yên: Cuối tháng 5/2017.

- Thi tuyển sinh THPT không chuyên: Đầu tháng 6/2017.

4. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

4.1. THPT không chuyên

Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

- Trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.

- Tốt nghiệp THCS tại tỉnh Hưng Yên hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên nhưng đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác.

Những trường hợp khác do Giám đốc Sở GDĐT xem xét quyết định.

4.2. THPT Chuyên Hưng Yên

Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

- Trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.

- Tốt nghiệp THCS tại tỉnh Hưng Yên hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên nhưng đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác.

Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Những trường hợp khác do Giám đốc Sở GDĐT xem xét quyết định.

5. Địa bàn tuyển sinh; đăng ký dự thi, dự tuyển

Thí sinh được đăng kí dự thi (đồng thời là dự tuyển) vào một trường THPT bất kì trên địa bàn tỉnh mà thí sinh có nguyện vọng dự tuyển và vào trường THPT Chuyên Hưng Yên (nếu có nguyện vọng).

Địa điểm đăng kí dự thi: tại trường THCS nơi thí sinh đang học. Thí sinh đã tốt nghiệp THCS các năm học trước đăng kí dự thi tại trường THCS nơi thí sinh đã tốt nghiệp THCS. Thí sinh tốt nghiệp THCS tại tỉnh khác đăng kí dự thi tại trường THCS thuộc địa bàn mà thí sinh có hộ khẩu thường trú.

6. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích (Chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các trường THPT không chuyên).

6.1. Chế độ tuyển thẳng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Chế độ ưu tiên, khuyến khích

6.2.1. Chế độ ưu tiên

a) Cộng 3,0 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2.2. Chế độ khuyến khích

Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội các nội dung thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở (không kể các đối tượng đã được tuyển thẳng): kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh; các cuộc thi văn nghệ; thể dục thể thao; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Giải cá nhân:

+ Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm.

+ Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm.

+ Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm.

+ Giải khuyến khích: cộng 0,5 điểm.

- Giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia. Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân.

Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5,0 điểm.

7. Tổ chức ra đề thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển

7.1. Đề thi, coi thi, chấm thi

Toàn tỉnh thành lập một Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi vận dụng theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

7.2. Xét tuyển

7.2.1. Nguyên tắc chung

- Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT để thực hiện công tác xét tuyển sinh của trường và các công việc liên quan.

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đảm bảo quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển; dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Hưng Yên không được xét tuyển vào trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh.

- Thí sinh chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi Hội đồng tuyển sinh nhà trường xem xét đủ hồ sơ, lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

7.2.2. THPT không chuyên

- Điểm bài thi theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Hệ số điểm bài thi: Tất cả các bài thi (Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn, bài thi tổng hợp) được tính điểm hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định (tổng số điểm cộng thêm không quá 5,0 điểm).

- Thí sinh được xét trúng tuyển vào các trường THPT không chuyên thành 02 đợt, theo nguyên tắc căn cứ điểm xét tuyển của thí sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh:

+ Đợt 1: Căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1, đảm bảo tuyển được ít nhất 80% chỉ tiêu của trường.

+ Đợt 2: Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được nộp hồ sơ để xét tuyển đợt 2 vào các trường THPT còn chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh. Trường hợp xét đợt 2 chưa đủ chỉ tiêu: Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ tình hình thực tế, xây dựng phương án xét tuyển bổ sung trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

7.2.3. THPT Chuyên Hưng Yên

- Điểm bài thi theo thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Hệ số điểm bài thi: Môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh (môn thi chung) hệ số 1; môn chuyên hệ số 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi đã tính hệ số (các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm).

- Căn cứ điểm xét tuyển của thí sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh (theo lớp chuyên).

II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, trong độ tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện hành.

3. Nguyên tắc xét tuyển

Xét tuyển theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập để thực hiện công tác xét tuyển sinh của trường. Các trường tổ chức cho học sinh đăng kí dự tuyển; tập hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển; tổ chức xét tuyển theo quy định, lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của nhà nước có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.660
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168