Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 801-TTg năm 1996 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ hoá học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 801-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 30/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 801-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀOTẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhànước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trênđại học;
Xét đề nghị của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6006/SĐH ngày 27 tháng 8 năm1996, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Công văn số1565/TCCBKH ngày 11 tháng 7 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao nhiệm vụ đào tạo trên đạihọc cho Viện Công nghệ hoá học thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệquốc gia.

Điều 2.- Bộ Giáo dục và Đào tạo cùngvới Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trênđại học cho Viện Công nghệ hoá học.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Điều 4.- Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục vàĐào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giámđốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Viện trưởng Viện Côngnghệ hoá học, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 801-TTg năm 1996 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ hoá học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.169
DMCA.com Protection Status