Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2004/QĐ-TTg về thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục nhiệm kỳ 2004-2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 78/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2004-2007

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục gồm có:

1. Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch

2. Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên thường trực

4. Bà Trần Thị Tâm Đan, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Uỷ viên

6. Ông Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Uỷ viên

7. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên

8. Ông Đỗ Nguyên Phương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Uỷ viên

9. Ông Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên

10. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên kiêm Tổng thư ký

11. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Uỷ viên.

12. Ông Đỗ Minh Cương, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ viên

13. Ông Văn Như Cương, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Trường Trung học phổ thông dân lập Lương Thế Vinh, Uỷ viên

14. Ông Phạm Tất Dong, Tiến sĩ, Giáo sư, Hội Khuyến học Việt Nam, Uỷ viên

15. Ông Bùi Quang Độ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Điện tử và tin học, Uỷ viên

16. Ông Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, Uỷ viên

17. Ông Trần Xuân Giá, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Uỷ viên

18. Ông Vũ Minh Giang, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên

19. Bà Tạ Thuý Lan, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Uỷ viên

20. Ông Lê Quang Minh, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Trường Đại học Cần Thơ, Uỷ viên

21. Ông Chu Tuấn Nhạ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Uỷ viên.

22. Ông Phạm Phụ, Tiến sĩ, Giáo sư, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên

23. Ông Tô Huy Rứa, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Uỷ viên

24. Ông Võ Tòng Xuân, Tiến sĩ, Giáo sư, Trường Đại học An giang, Uỷ viên.

25. Ông Đặng ứng Vận, Tiến sĩ khoa học, Giáo sư, Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Uỷ viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,
- Toà án Nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- BNC của Thủ tướng, Công báo, TBNC
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc  
- Lưu : VPHĐQGGD (5b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải
 

 


 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2004/QĐ-TTg về thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục nhiệm kỳ 2004-2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134