Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75/2004/QĐ-BCN về việc thành lập Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 75/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 09/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Sau khi thoả thuận với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp tại Văn bản số 5486/TCCB ngày 05 tháng 7 năm 2004;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp (sau đây gọi là Trường) trên cơ sở Trường Đào tạo nghề Cơ điện - Hoá chất trực thuộc Bộ Công nghiệp. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật công nghiệp; công nhân kỹ thuật cơ khí, điện tử và tự động hoá, điện công nghiệp và dân dụng, công nghệ thông tin thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Tên tiếng Việt : Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp.

Tên giao dịch quốc tế: INDUSTRIAL TECHNICAL SECONDARY SCHOOL.

Tên viết tắt : ITSS.

Trụ sở chính đặt tại: Số 202, đường Trần Nguyên Hãn, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu (kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đào tạo cán bộ có trình độ trung học kỹ thuật công nghiệp; công nhân kỹ thuật thuộc các ngành, nghề: cơ khí, điện tử và tự động hoá, điện công nghiệp và dân dụng, công nghệ thông tin theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998.

2. Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, công nhân kỹ thuật bậc cao đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong ngoài ngành.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, biên soạn và duyệt giáo trình đối với các ngành, nghề Trường được phép đào tạo theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý người học; tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

5. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ theo tiêu chuẩn chuyên môn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Tổ chức nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ gắn với đào tạo và lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu phát triển về quản lý và sản xuất - kinh doanh của ngành công nghiệp.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; thực nghiệm sản xuất, sản xuất - kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh và các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

8. Tổ chức các hoạt động thông tin dưới các hình thức hội nghị chuyên đề, hội thảo, thăm quan, khảo sát học tập kinh nghiệm đào tạo; in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình giảng dạy phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong, ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, bảo toàn, phát triển và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.

11. Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ Công nghiệp.

12. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Trường, bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia; xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy, quy định và các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong Trường.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Trường.

1. Lãnh đạo:

a) Hiệu trưởng;

b) Các Phó Hiệu trưởng.

2. Các bộ phận nghiệp vụ.

3. Các khoa và bộ môn.

4. Các bộ phận phục vụ, dịch vụ, bao gồm: tại chức, ngoại ngữ, tin học, phòng thí nghiệm, in ấn tài liệu phục vụ giảng dạy, thư viện, ký túc xá; các cơ sở: xưởng trường, thực nghiệm sản xuất, chuyển giao công nghệ, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ khoa học - kỹ thuật, dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, lái xe và cửa hàng giới thiệu sản phẩm.

Điều 5. Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm:

1. Xây dựng và trình Bộ Công nghiệp phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trường trên cơ sở: Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ Trường dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Xây dựng cơ cấu tổ chức của Trường trình Bộ xem xét chấp thuận; trong phạm vi quyền hạn được giao, quyết định thành lập các phòng, ban, khoa, bộ môn, các đơn vị phục vụ, dịch vụ; bổ nhiệm các chức danh quản lý, bố trí và sắp xếp giáo viên, cán bộ nhân viên vào từng bộ phận theo Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 202/TCCP-VC ngày 08 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

3. Xây dựng các đề án tổ chức và hoạt động của các đơn vị phục vụ, dịch vụ, sản xuất hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập có tài khoản và con dấu riêng trình Bộ Công nghiệp xem xét quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1092/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 7 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc đổi tên Trường Công nhân Cơ khí - Hoá chất thành Trường Đào tạo nghề Cơ điện - Hoá chất.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghề Cơ điện - Hoá chất và Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Xuân Thúy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/2004/QĐ-BCN về việc thành lập Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.958
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197