Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2003/QĐ-UB thành lập Hội Khuyến học quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 73/2003/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 09/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số 73/2003/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-CP ngày 04/10/1991 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ thông báo số 72/TB-VP ngày 25/4/2003 của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Khuyến học các quận, huyện:

1- Hội Khuyến Học quận Ba Đình

2- Hội Khuyến Học quận Hoàn Kiếm

3- Hội Khuyến Học quận Hai Bà Trưng

4- Hội Khuyến Học quận Đống Đa

5- Hội Khuyến Học quận Tây Hồ

6- Hội Khuyến Học quận Cầu Giấy

7- Hội Khuyến Học quận Thanh Xuân

8- Hội Khuyến Học huyện Gia Lâm

9- Hội Khuyến Học huyện Đông Anh

10- Hội Khuyến Học huyện Từ Liêm

11- Hội Khuyến Học huyện Thanh Trì

12- Hội Khuyến Học huyện Sóc Sơn

Điều 2. Hội Khuyến Học quận, huyện tổ chức hoạt động theo đúng Điều lệ của Hội Khuyến Học Việt nam, Quy chế hoạt động của Hội Khuyến học Thành phố và quy định khác của UBND Thành phố về quản lý các Hội đoàn thể. Hội chịu sự quản lý, chỉ đạo về chuyên môn của Hội Khuyến học thành phố đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của UBND quận, UBND huyện. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

 Hội Khuyến Học quận, huyện có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Khuyến học quận, huyện có tên trên thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2003/QĐ-UB thành lập Hội Khuyến học quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400
DMCA.com Protection Status