Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Hoàng Diệu do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 650/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 02/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬP HOÀNG DIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục năm 2009; Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 28/8/2001 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ngoài công lập;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Trường Trung học phổ thông dân lập Hoàng Diệu, tại Tờ trình số 08/TTr-THPTHD ngày 05/4/2013; đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Văn bản số 361/SGDĐT-TCCB ngày 10/4/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 402/TTr-SNV ngày 23/4/2013, về việc giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Hoàng Diệu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Trường Trung học phổ thông (THPT) dân lập Hoàng Diệu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, hướng dẫn Trường THPT dân lập Hoàng Diệu thực hiện việc giải thể theo đúng quy định của pháp luật; đất đai (nếu có) xử lý theo quy định của Luật đất đai hiện hành; đồng thời đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học sinh theo quy định; thời gian hoàn thành việc giải thể sau khi kết thúc năm học 2012-2013; giao nộp con dấu của trường cho cơ quan có trách nhiệm quản lý.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông dân lập Hoàng Diệu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2013 giải thể Trường Trung học phổ thông dân lập Hoàng Diệu do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60