Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63-HĐBT năm 1989 về học bổng, học phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghiệp và dạy nghề

Số hiệu: 63-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/06/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết về kinh tế và xã hội của Quốc hội tại kỳ họp thứ IV Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá VIII;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Suất học bổng toàn phần cho học sinh các trường đào tạo hệ tập trung chính qui theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước từ 1 tháng 7 năm 1989 là 22.000 đồng. Số suất học bổng toàn phần cấp cho Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề bằng 70% chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch Nhà nước hàng năm. Mỗi năm cấp 11 tháng học bổng. Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ học bổng căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và chính sách xã hội của Nhà nước.

Điều 2. Cho phép các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thu học phí đối với diện phải đóng góp như một phần kinh phí đào tạo. Giao cho Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề qui định mức học phí hợp lý tuỳ thuộc chi phí đào tạo và chính sách khuyến khích đối với từng ngành, nghề có chế độ miễn, giảm đối với các đối tượng ưu tiên.

Điều 3. Quỹ học phí không trừ vào ngân sách đào tạo và được sử dụng để bồi dưỡng cán bộ giảng dạy và chi hỗ trợ cho ngân sách đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Đại học - Trung học chuyên nghịêp và Dạy nghề.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ Đại - Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khác phối hợp hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63-HĐBT năm 1989 về học bổng, học phí của học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghiệp và dạy nghề

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116