Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 604/QĐ-UBND 2017 công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp Điện Biên

Số hiệu: 604/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 05/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1032/TTr- SGDĐT ngày 28/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, cụ thể như sau:

1. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

- Trường Mầm non Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông;

- Trường Mầm non Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông;

- Trường Tiểu học Số 1 xã Pá Khoang, huyện Điện Biên;

- Trường Tiểu học Số 2 xã Pá Khoang, huyện Điện Biên;

- Trường Tiểu học Số 2 Quài Cang, huyện Tuần Giáo;

- Trường Tiểu học Nà Hỳ Số 1, huyện Nậm Pồ.

2. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

- Trường Tiểu học Quài Tở, huyện Tuần Giáo.

3. Trường trung học đạt chuẩn quốc gia

- Trường PTDTBT THCS Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường học có tên tại Điều 1 phấn đấu giữ vững kết quả đã đạt được và từng bước nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Tuần Giáo, Mường Nhé, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng; Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 604/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39