Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 585/2006/QĐ-UBND về việc cử học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 585/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 585/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ HỌC SINH THAM GIA ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLIMPIC VẬT LÝ CHÂU Á NĂM 2006

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ công văn số 2405/BGD&ĐT-KĐ&KT ngày 29.3.2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập học sinh tập huấn dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại tờ trình số 358/TTr-SGD&ĐT ngày 17.4.2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử học sinh Nguyễn Anh Cương, trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006 tại Kazakhstan từ ngày 21.4 đến ngày 01.5.2006.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức cho học sinh Nguyễn Anh Cương đi tham dự đội tuyển quốc gia đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng các quy định Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và học sinh Nguyễn Anh Cương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 585/2006/QĐ-UBND về việc cử học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic Vật lý Châu Á năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.603
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200