Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 564-TTg năm 1996 về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 564-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 21/08/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 564-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ vềnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy địnhcơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ vềgiáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số4681/KHTC ngày 8 tháng 7 năm 1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nâng cấp Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thànhphố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ ChíMinh có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoahọc phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Điều 3.- Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ ChíMinh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý ngànhcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước banhành cho hệ thống các Trường Đại học và cao đẳng.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 564-TTg năm 1996 về việc nâng cấp trường Trung học Văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thành trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126