Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 56/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN THUỘC HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 02/2001/NĐ-CP , ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động và Luật giáo dục về dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số: 776/2001/QĐ – BLĐTBXH, ngày 09/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, V/v Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sát nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;

Xét đề nghị của Hội Nông dân tỉnh lâm Đồng tại Tờ trình số: 69 TT/HND, ngày 14/4/2006, V/v Thành lập Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng ;

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (trên cơ sở Trung tâm hỗ trợ nông dân) thuộc Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng.

- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân là cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, áp dụng chế độ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP , ngày 25/4/2006 của Chính phủ “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại địa bàn thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 776/2001/QĐ - BLĐTBXH, ngày 09/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân có Giám đốc và 01 Phó giám đốc do Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Các bộ phận giúp việc chuyên trách của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 619/QĐ-UBTC ngày 20/6/1994 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v Thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt và Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2006/QĐ-UBND thành lập trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104