Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 55-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 09/03/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ vào đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi đã được các cơ quan liên quan nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân bắt đầu từ năm học 1991 - 1992.

Điều 2.

- Đối tượng tuyển chọn hệ đào tạo cao học bao gồm những người đã tốt nghiệp bậc đại học có phẩm chất đạo đức tốt.

- Hệ đào tạo cao học có các hình thức học tập tập trung, tại chức; hoặc học theo chứng chỉ.

- Văn bằng cao học được quy định chung trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Điều 3. Cơ quan quản lý thống nhất chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bộ trưởng về quy mô, chất lượng của hệ đào tạo cao học là Bộ Giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ cụ thể hoá mục tiêu, chương trình và ban hành quy chế để thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng bộ trưởng; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đặc khu tực thuộc Trung ương chịu trách nhiện thi hành Quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55-HĐBT ngày 09/03/1991 về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!