Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2004/QĐ-UB về việc thành lập trường dân lập Công nghệ Thăng Long thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh do Ủy ban nhân dân thành phố hà Nội ban hành

Số hiệu: 54/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 29/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2004/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG DÂN LẬP CÔNG NGHỆ THĂNG LONG THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT XANH".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề;
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 746/LĐTBXH-TCDN ngày 17/3/2004 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đồng ý thỏa thuận về nguyên tắc việc thành lập trường dân lập Công nghệ Thăng Long thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1- Thành lập trường dân lập Công nghệ Thăng Long thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh;

+ Trụ sở chính của trường: Đặt tại số 20, ngõ An Sơn, phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

+ Số điện thoại: 048.229.284;      Fax: 048.229.285;

2- Trường dân lập Công nghệ Thăng Long là cơ sở dạy nghề dân lập, nằm trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước; Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nguồn ngân sách của nhà nước; Tự quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình, có tư cách pháp nhân; Được mở tài khoản tại ngân hàng và được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước;

3- Trường dân lập Công nghệ Thăng Long có chức năng tổ chức mở các lớp đào tạo dài hạn và ngắn hạn dạy nghề cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội theo đúng với chương trình dạy nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, cụ thể trường đào tạo và dạy các nghề;

3.1- Tin học;

3.2- Kỹ thuật điện và Điện tử;

3.3- Cơ khí;

3.4- Kỹ thuật môi trường;

3.5- Văn phòng;

4- Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các khoản chi cho nhiệm vụ dạy và học tập của trường được chi từ nguồn thu học phí và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Mức thu học phí theo quy định hiện hành của nhà nước và của ngành.

Điều 2: Trường dân lập Công nghệ Thăng Long, chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh, hoạt động tuân thủ theo đúng điều lệ hoạt động của Trường và chứng nhận đăng lý hoạt động dạy nghề được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và của các Sở, Ban, Ngành của Thành phố Hà Nội có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố Hà Nội có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh và Hiệu trưởng trường dân lập Công nghệ Thăng Long thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2004/QĐ-UB về việc thành lập trường dân lập Công nghệ Thăng Long thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Xanh do Ủy ban nhân dân thành phố hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.442

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38