Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5356/QĐ-BGDĐT năm 2009 về khen thưởng các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5356/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5356/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6959/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
Căn cứ Quyết định số 6960/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 4902/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Ba và 10 giải Khuyến khích (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng (theo mức chi giải thưởng tại Quyết định số 4902/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2009) được trích từ nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II, thủ trưởng các cơ quan liên quan, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

KHEN THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
(Kèm theo Quyết định số:5356/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2009)

Giải Nhất (01 giải):

Tác phẩm của tác giả Lê Quý Hải, Giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Giải Ba (02 giải):

Tác phẩm của tác giả Hồ Sỹ Khải, TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm của tác giả Phạm Tam, TP. Hồ Chí Minh.

Giải Khuyến Khích (10 giải):

Tác phẩm của tác giả Đỗ Hồng Hạnh, học sinh lớp 8 trường THCS chuyên Nguyễn Thiện Thuật, Khoái Châu, Hưng Yên.

Tác phẩm của tác giả Hồ Trọng Minh, Hà Nội.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Thủy Liên, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt. Nam.

Tác phẩm của tác giả Lê Việt Dũng, TP.Hồ Chí Minh.

Tác phẩm của tác giả Bùi Anh Khoa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tác phẩm của tác giả Phan Thanh Bình, Giáo viên trường THCS Chu Văn An, Chư sê, Gia Lai.

Tác phẩm của tác giả Duy Nguyễn, Hà Nội.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Thu Thủy, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Hữu Cường, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn Chí Long, Hà Nội.

Danh sách gồm có 13 tác phẩm đoạt giải

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5356/QĐ-BGDĐT năm 2009 về khen thưởng các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.822
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13