Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển sinh của chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 47/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII kỳ họp thứ 5 về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 -2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tại Tờ trình số 368/TTr-SKHCN ngày 03/4/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 727/SNV- CBCC ngày 10/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyển sinh của chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Ngoại vụ, Lao động Thương binh - Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

QUY ĐỊNH

VỀ TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Điều 1. Điều kiện và tiêu chuẩn

Những người dự tuyển trong Chương trình đào tạo sau Đại học tỉnh Đồng Nai phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Điều kiện chung:

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, có thành tích trong học tập khá, giỏi, xuất sắc (đối với sinh viên mới tốt nghiệp đại học) hoặc có thành tích tốt trong công tác (đối với những người đang làm việc); có khả năng trong công tác nghiên cứu khoa học hoặc quản lý xã hội, quản lý khoa học, quản lý sản xuất; có khả năng chỉ huy, điều hành, có triển vọng trở thành cán bộ chủ chốt, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và quản lý.

- Có cam kết sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ trở về công tác, làm việc theo phân công của tỉnh.

- Phải có đủ hồ sơ tham gia dự tuyển.

2. Đối tượng dự tuyển:

a) Mở rộng và ưu tiên các đối tượng thuộc các ngành y tế, giáo dục, đào tạo dạy nghề; đối tượng là sinh viên năm cuối ở các trường Đại học có đủ điều kiện được chuyển tiếp lên chương trình đào tạo sau Đại học và đặc biệt là đối tượng con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số. Quá trình tuyển chọn đối tượng đưa đi đào tạo, nếu điểm thi xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên trúng tuyển cho đối tượng thuộc gia đình có công với cách mạng, đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Ưu tiên đối tượng trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh, ngoài các tiêu chuẩn chung phải đáp ứng các tiêu chuẩn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

c) Đối tượng là cán bộ công chức, viên chức còn trẻ hoặc những người hợp đồng dài hạn hoặc từ 12 tháng trở lên đang công tác tại các trường Đại học, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt.

d) Sinh viên Đồng Nai có thành tích học tập khá, giỏi, xuất sắc tại các trường Đại học trong và ngoài tỉnh, học viên đang theo học (bằng nguồn kinh phí tự túc) Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh với chuyên ngành phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình có nguyện vọng công tác lâu dài theo sự phân công của tỉnh Đồng Nai và có khả năng phát triển tài năng của mình cao hơn trong điều kiện học tập và nghiên cứu thuận lợi.

3. Các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể:

a) Về độ tuổi: Theo quy chế tuyển sinh sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2001 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và thông báo về việc tuyển sinh đào tạo sau Đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2006tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (theo Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Về phẩm chất đạo đức:

- Những người dự tuyển phải có văn bản nhận xét của nhà trường hoặc nơi công tác. Người dự tuyển phải là người hiện không có tiền án, tiền sự.

- Đối với sinh viên mới ra trường phải là Đảng viên hoặc Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đối với những người đã làm việc phải có nhận xét của cơ quan đang công tác về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

c) Về trình độ: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Nguyên tắc xét tuyển:

- Những người dự tuyển sẽ được Hội đồng xét tuyển xét vòng sơ tuyển theo nguyên tắc lựa chọn tất cả các người dự tuyển có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu để tham dự thi tuyển. Những người được xét tuyển sẽ được đào tạo chuẩn bị trong thời gian phù hợp tại lớp đào tạo chuẩn bị của chương trình.

- Sau khi dự lớp đào tạo chuẩn bị, các học viên sẽ tham dự thi tuyển tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Những người trúng tuyển vào chương trình được xác định theo nguyên tắc có điểm thi cao nhất, xét từ trên xuống và theo chỉ tiêu đào tạo cụ thể hàng năm. Những người trúng tuyển đưa đi đào tạo ở nước ngoài được lựa chọn trong số những người trúng tuyển theo nguyên tắc có điểm thi cao nhất và đảm bảo đủ khả năng ngoại ngữ theo yêu cầu của các nước nhập học, xét từ trên xuống và theo chỉ tiêu đào tạo cụ thể hàng năm ở nước ngoài.

Điều 2. Về quyền lợi và nghĩa vụ

1. Những người được đưa đi đào tạo trong Chương trình sẽ được đảm bảo cho việc học tập theo các chế độ sau đây:

Được vay toàn bộ kinh phí (không tính lãi) đảm bảo cho việc học tập. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và nghiên cứu, những người có văn bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ:

+ Loại xuất sắc, giỏi: Được hỗ trợ 100% tiền vay và được UBND tỉnh khen thưởng.

+ Loại khá:

Khối Khoa học Tự nhiên: Được hỗ trợ 100% tiền vay.

Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn: Được hỗ trợ 85% tiền vay.

+ Loại trung bình: Được hỗ trợ kinh phí học tập theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm chương trình.

2. Những người được vay nhưng không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu phải hoàn trả 100% kinh phí đã được chương trình cho vay cả chi phí đầu tư và lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ (đối với nguyên nhân chủ quan), trường hợp do nguyên nhân khách quan sẽ xem xét tỷ lệ hoàn trả tùy theo mức độ.

3. Tất cả những người được trúng tuyển đưa đi đào tạo trong nước hay ngoài nước đều phải được thân nhân ở Việt Nam đứng ra bảo lãnh. Người đi học và thân nhân ở Việt Nam phải ký thỏa thuận cam kết mang tính pháp lý với các điều khoản cụ thể có liên quan đến việc được vay kinh phí.

4. Những người được vay kinh phí sau khi đã được hỗ trợ theo điểm 1 Điều này, khi hoàn tất chương trình đào tạo phải trở về và phục vụ theo phân công của tỉnh Đồng Nai.

- Đối với Tiến sĩ: Sau khi tốt nghiệp về phục vụ theo phân công của tỉnh tối thiểu là 15 năm.

- Đối với Thạc sĩ: Sau khi tốt nghiệp về phục vụ theo phân công của tỉnh tối thiểu là 10 năm.

- Nếu không trở về để phục vụ theo phân công của tỉnh sẽ phải bồi hoàn các chi phí đã được đào tạo từ Chương trình cả chi phí đầu tư và lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

5. Các khoản nợ vay sau khi đã được hỗ trợ theo điểm 1 Điều này, người được đào tạo theo chương trình sau khi hoàn thành việc học tập, nghiên cứu trở về địa phương phục vụ được hoàn trả dần tiền vay với thời hạn không quá 15 năm đối với Tiến sĩ và 10 năm đối với Thạc sĩ.

6. Đối với cán bộ trong diện quy hoạch là cán bộ chủ chốt của tỉnh được chương trình hỗ trợ 100% kinh phí học tập, nghiên cứu. Trường hợp không hoàn thành việc học tập, nghiên cứu sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Về quy trình sơ tuyển và thi tuyển

1. Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 1 đều được tham dự sơ tuyển. Hồ sơ tham dự sơ tuyển phải gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời gian được quy định, hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định).

- Lý lịch (có chứng nhận của địa phương).

- Bản sao các văn bằng (có chứng thực).

- Hồ sơ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Khoa học và Công nghệ sau khi nhận hồ sơ dự tuyển sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ của những người xin dự tuyển về Ban Chủ nhiệm để xét vòng sơ tuyển.

3. Việc xét vòng sơ tuyển do Ban Chủ nhiệm xét tuyển thực hiện dựa trên các điều kiện về tiêu chuẩn ở Điều 1 và các tiêu chuẩn về đạo đức, chính trị. Những người được xét vòng sơ tuyển được Ban Chủ nhiệm thông báo công khai và có công văn thông báo trực tiếp đến người được xét vòng sơ tuyển.

4. Những người được xét sơ tuyển sẽ tham gia các lớp đào tạo bổ sung trong thời gian phù hợp.

5. Vòng thi tuyển được tổ chức phối hợp chung với các trường Đại học, Viện Nghiên cứu. Căn cứ kết quả thi tuyển, Ban Chủ nhiệm Chương trình chọn ra số người đạt tiêu chuẩn, theo số lượng chỉ tiêu đào tạo, theo điểm thi tính từ trên xuống Ban Chủ nhiệm xem xét, quyết định danh sách học viên được tham gia Chương trình.

6. Căn cứ vào Quyết định của Ban Chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các hoạt động cần thiết trong việc đưa các học viên đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc ngoài nước.

Điều 4. Về các hoạt động giám sát

- Những người được đi học trong Chương trình phải gửi báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu theo định kỳ 6 tháng cho Ban Chủ nhiệm Chương trình. Những vấn đề phát sinh trong thời gian học tập cần được thông báo kịp thời cho Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thông qua các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ theo dõi tình hình học tập, nghiên cứu và đời sống của các học viên tham gia chương trình nhằm tạo mọi điều kiện cho học viên đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt nhất.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy định này xem xét lại hàng năm để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Quy định tuyển sinh sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển sinh của chương trình đào tạo sau đại học giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248